//Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății

Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății

01.01.2018-31.12.2018

Scopul proiectului: ”Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății”,

Obiectivele proiectului:

Imediate:

  1. Până la sfârșitul anului 2018, cadrul normativ național este ajustat în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CRPD).
  2. Până la sfârșitul anului 2018, persoanele cu dizabilități și organizațiile care îi reprezintă și-au dezvoltat capacitățile și se implică activ în promovarea și respectarea drepturilor persoanele cu dizabilități.

Obiective specifice:

  1. Persoanele cu dizabilități sunt asistate să-şi apere şi promoveze drepturile, până la sfârșitul anului 2018
  2. Acte normative/politici publice naţionale importante din domeniul dizabilității sunt armonizate cu prevederile UN CRPD
  3. OSC ale persoanelor cu dizabilități participă activ la monitorizarea drepturilor lor
  4. Dezvoltarea capacităților PD în realizarea campaniilor de advocacy pentru promovarea drepturilor PD la nivel local

Grupul țintă (beneficiari): Grupul țintă al acestui proiect sunt tinerii cu dizabilități, persoane cu dizabilități, părinții persoanelor cu dizabilități, ONG-urile din domeniul dizabilității.

ACTIVITĂȚI:

  1. Oferirea asistenţei juridice persoanelor cu dizabilităţi şi litigare srategică

2.1. Participarea la consultarea publică a politicilor publice

2.2. Training în exercitarea dreptului la vot pentru  CAJPD si auto-reprezentanti  moderat de catre Inclusion International

2.3. Participarea reprezentaților CAJPD la Zero Project Conference 2018 de la Viena

3.1. Raport ”Monitorizarea respectării dreptului la muncă și angajarea în muncă a  persoanelor cu dizabilități” art. 27 CRPD  Respectarea cotei obligatorii de 5% de către APC conform art. 34. alin. 4, 5 a Legii 60.

4.1. Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel local

  • Ședințe cvadritrimestriale cu participarea echipei de proiect și a promotorilor locali

 

Rezultate anticipate:

150 persoane cu dizabilități vor fi  informate despre drepturile lor

70 persoane  cu dizabilități vor beneficia de asistenta juridică (primară și calificată)

Cel puțin 10 cazuri de litigare strategică vor fi identificate

7 politici publice/ acte normative în domeniul dizabilității for fi inițiate/consultate

20 de OSC a persoanelor cu dizabilități vor fi  implicate în procesul de inițiere/consultarea a politicilor publice din domeniul dizabilității

7 Ședințe de consultare a politicilor publice

 

Cel puțin 7 întîlniri cu factori de decizie politicile publice examinate

Raportul de Monitorizare a respectării cotei de 5% de angajare a persoanelor cu dizabilități  de către instituțiile administrației publice centrale (art. 27 CRPD) elaborat și mediatizat

3  Ședințe cvadrimestriale de monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel local și de  planificare a campaniilor de advocacy cu participarea promotorilor locali CAJPD

Training realizat de CAJPD și partenerii privind  dezvoltarea  abilităților de  promovare a exercitării dreptului la vot a persoanelor cu dizabilități

20 persoane (monitori) instuite în mobilizarea persoanelor cu dizabilități în exercitarea dreptului la vot și respectarea acestor drepturi.

 

Bugetul: 1480345 lei

 

Conferința internațională Zero Progect Tehnologii asistive Viena 20-23 februarie 2018

 

Dezvoltarea indicatorilor de monitorizare UN CRPD oficiul OIM Geneva 18-21 aprilie 2018

 

Acțiuni de protest pentru asigurarea drepturilor elevilor cu dizabilități la studii gimnaziale obligatorii - 2018

 

Proiectul „Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății”, este realizat cu suportul financiar al IM Swedish Development Partner.

 

2018-08-14T10:24:40+00:00 August 1st, 2018|Proiecte Curente|0 Comments

Leave A Comment

Font Resize
Contrast