În perioada octombrie 2017-iunie 2-019 CDPD a implicat la cele 5 sesiuni de  consultare a ghidului OHCHR (Geneva) în cadrul proiectului ”Bridging the Gap I – Human Rights indicators for the CRPD in support of a disability inclusive 2030 Agenda for Sustainable Development”.

Indicatorii incluși în ghid privind monitorizarea drepturilor omului sunt propuși  ca măsuri cantitative și calitative de progres în implementarea UN CRPD și au fost dezvoltați în conformitate cu metodologia OHCHR privind indicatorii drepturilor omului.

Indicatori pentru drepturile omului au fost elaborați prin consultarea cu o serie de părți interesate, inclusiv experți în drepturile omului, cum ar fi Comitetul UN CRPD, Raportorul special pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, agențiile ONU, organizațiile persoanelor cu dizabilități și societatea civilă, mediul academic, NHRI-urile, birourile de statistică și altele. Consultările au inclus și o serie de actori dintr-un eșantion de cinci țări, adică Moldova, Nepal, Paraguay, Iordania și Etiopia.

Având în vedere că indicatorii se bazează pe standardele internaționale privind drepturile omului, astfel cum sunt stabilite în principal de CRPD și de jurisprudența Comitetului CRPD, acestea oferă o imagine de ansamblu asupra măsurilor și acțiunile care vor fi examinate de către Comitet pentru a evalua progresul în implementarea unui anumit drept conform Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Indicatorii servesc de asemenea ca instrumente pentru a ghida statele părți la Convenție în obligațiile sale privind raportarea, pentru a identifica informațiile și datele necesare, pentru a demonstra conformitatea cu obligațiile CRPD. Acest set de indicatori, de asemenea, poate fi utilizat de organizațiile societății civile pentru monitorizarea implementării UN CRPD inclusiv în cadrul procesului de raportare alternativă.

Indicatorii sunt plasați pentru pe a fi disponibili publicului la următoarea adresă: https://bridgingthegap-project.eu/crpd-indicators/

 

Implicarea reprezentanților CDPD în procesul de elaborare și consultare  a Ghidului de indicatori privind monitorizarea UN CRPD la nivel internațional a fost realizată în cadrul proiectului  ”Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități în viața publică” finanțat de către IM SDP.

 

Indicatori de monitorizare a UN CRPD la nivel internațional.