Autoritățile municipale din Comrat s-au dovedit a fi parteneri de încredere ai CDPD în implementarea politicii de accesibilitate. În perioada anilor 2017 – 2018 autoritățile din municipiul Comrat au avut o colaborare eficientă cu CDPD, în cadrul căreia CDPD a reușit să intervină încă la etapa construcției unor străzi cu recomandări de accesibilizare a trecerilor de pietoni și a căilor pietonale pentru persoanele cu mobilitate redusă. Drept rezultat, astăzi, pe unele străzi din municipiul Comrat putem vedea trecerile de pietoni accesibilizate pentru persoanele cu mobilitate redusă. Fiind îngrijorat de starea drumurilor în localitate, mai ales a celor de pe străzile în care locuiesc persoanele cu dizabilități locomotorii și de vedere, primarul mun. Comrat dl. Anastasov Serghei a inițiat lucrările de reparație a unor asemenea străzi. Astfel, în ultimii ani au fost reparate 30 km de drumuri municipale, inclusiv și  străzile, pe locuiesc persoanele cu dizabilități, cum ar fi: trotuarul de pe str. Cikalov, str. Varnița, str. Matrosov, ș.a.

 

În anul 2019 colaborarea între CDPD și autoritățile municipale din Comrat continuă să se dezvolte contribuind astfel la crearea unei societăți incluzive la nivel local. La data de 6 septembrie CDPD a realizat o ședință de lucru cu primarul mun. Comrat, dl. Anastasov Serghei. În cadrul audienței reprezentanții CDPD, Alexandru Stajila și Ivan Petcoglo au abordat problema accesibilității  pentru persoanele cu mobilitate redusă la clădirile  şi drumurile publice din mun. Comrat,  progresele realizate de primărie în colaborare cu CDPD în ultimii ani, precum şi viziunea comună asupra viitoarei cooperări în acest domeniu. În cadrul audienței a fost pus în discuție planul de acțiuni, propus de CDPD, pentru creșterea gradului de accesibilitate a clădirilor și drumurilor  publice din această localitate. Primarul mun. Comrat şi-a manifestat interesul față de activitățile propuse şi a menționat că va acorda susținerea necesară pentru realizarea acestora.

În acest context, CDPD îşi exprimă recunoştință primarului mun. Comrat, domnul Anastasov Serghei, pentru deschiderea şi dedicație în abordarea problemei accesibilității, Ambasadei Britanice din Chişinău şi IM Swedish Development Partener pentru susținerea inițiativelor CDPD in colaborare cu primăria în perioada anilor 2017 – 2018, precum şi Ambasadei Finlandei din Bucureşti pentru oportunitatea de continuare a colaborării cu autoritățile publice locale în vederea implementării politicii de accesibilitate.

Această activitate  este realizată în cadrul proiectului “Colaborarea persoanelor cu dizabilități cu autoritățile publice locale şi centrale în vederea implementării politicii de accesibilitate”, finanțat de Ambasada Finlandei cu sediul la  Bucureşti.

Parteneriatul dinte CDPD și autoritățile municipale din Comrat: o practică pozitivă pentru dezvoltarea accesibilității în comunitatea locală.