La data de 24 septembrie 2019 Curtea Constituțională a examinat sesizarea Avocatului Poporului privind neconstituționalitatea unor prevederi din Legea cu privire la sistemul public de pensii, depusă la solicitarea Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Examinând sesizarea în cauză, Curtea a pronunțat o soluție care a remediat inegalitățile generate de legea contestată față de îngrijitori.

Menționăm, că anterior pronunțării Hotărârii Curții Constituționale, legea contestată prevedea posibilitatea asimilării cu stagiul de cotizare doar a perioadei de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă cu vârsta de până la 18 ani, acest drept nefiind aplicabil pentru perioada de îngrijire a unei persoane adulte cu dizabilitate severă (cum ar fi, spre exemplu, fiul/fiica, frate/sora care au atins vârsta de 18 ani, părinte, buneii și alte persoane adulte cu dizabilitate severă).

Curtea a constatat că prevederile contestate din Legea nr. 156 privind sistemul public de pensii generează discriminarea persoanelor care îngrijesc de persoane adulte cu dizabilitate severă în raport cu persoanele care îngrijesc de minorii cu dizabilitate severă, în accesul la pensie pentru limită de vârstă.

Având în vedere obligația imediată pe care o are Republica Moldova ca Stat Parte la Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale de a remedia discriminarea existentă în reglementarea exercițiului dreptului la pensie, Curtea și-a rezervat prerogativa de a stabili prin hotărâre o soluție până va interveni Parlamentul cu amendamente conforme cu raționamentele acestei Hotărâri. Această soluție le impune autorităților responsabile din sistemul public de pensii ca, la sesizarea beneficiarilor (părintele, tutorele sau curatorul persoanei cu dizabilități severe), să dea curs demersurilor lor, indiferent de vârsta persoanei cu dizabilități severe care se află la îngrijirea acestora.

Totodată, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, Curtea a înaintat Parlamentului RM o adresă prin care a solicitat să intervină cu amendamentele, conforme cu raționamentele acestei hotărâri, în Legea nr. 156 privind sistemul public de asigurări sociale (pentru detalii accesați următorul link:  https://www.constcourt.md/ccdocview.php?l=ro&tip=adrese&docid=130

CDPD salută decizia luată de Curte la examinarea acestei cauze și încurajează părinții, tutorii sau curatorii persoanelor cu dizabilități severe, care se regăsesc în situația examinată de Curte, să se adreseze către Casele Teritoriale de Asigurări Sociale pentru reexaminarea dreptului la pensie. Organizația noastră se oferă să acorde suportul juridic necesar pentru realizarea acestui drept.

Aducem sincere mulțumiri Oficiului Avocatului Poporului pentru susținerea acestei cauze! Totodată exprimăm aprecierea Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității pentru abordarea comprehensivă a efectelor normelor contestate prin prisma standardelor privind nediscriminare în deciziile sale pe cauza nr. 030 din 13.02.2014, nr. 321 din 29.01.2016 și alte cauze similare.

Această activitate a fost realizată de către CDPD în cadrul proiectului  ”Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități în viața publică” finanțat de către IM Swedish Development Partner.