01 Aprilie 2007 – 31 Decembrie 2007/

 

Scopul proiectului:   Creșterea oportunităților persoanelor cu dizabilități în comunitate prin promovarea și protejarea  drepturilor lor.

Obiectivul proiectului: 

 • Promovarea oportunităților persoanelor cu dizabilități prin intermediul dezvoltării și menținerii paginii web ca sursă de informare în 2007
 • Informarea și încurajarea a 100 persoanelor cu dizabilități și ONG-urile care le reprezintă pe parcursul a 5 seminare în scopul protejării și promovării drepturilor lor în 2007
 • Oferirea asistentei juridiice pentru 100 persoane cu dizabilită și ONG-urile care le reprezintă în 2007

Grupul țintă:  persoane cu dizabilități, părinți ai copiilor cu dizabilități și a   ONG-urilor care le reprezintă.

 Activități:

 • Accesibilizarea informației de pe pagina web pentru persoane cu dizabilități de vedere.

Pregătirea și actualizarea informației din domeniul juridic  în regim lunar, (Limba română și limba rusă): drepturile persoanelor cu dizabilități, acte internaționale  și altă informație utilă.

 • Asistență juridică – în oficiu, la telefon, prin email și oficiile poștale, reprezentare în instanță și în fața altor autorități.
 • 5 Seminare de informare în raza mun. Chișinău și alte regiuni ale țării, în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și analiza unor cazuri concrete de încălcare a legislației.

Rezultatele obținute:

 • Pagina web accesibilă ca sursă de informare și protejare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care le reprezintă.
 • 100 de persoane cu dizabilități au beneficiat de asisitență juridică.
 • 5 seminare realizate prin intermediul cărora 100 de persoane au beneficiat de consultații juridice și căile de apărare a drepturilor lor.
 • 100 de persoane cu dizabilități au beneficiat de consultanță juridică, fiind ajutați să-și apere efectiv drepturile.
 • ONG-urile au fost încurajate să devină mai active și să contribuie la protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități.
 • Au fost create parteneriate în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

 

Buget:  7,723 €