01 Aprilie 2007 – 31 Decembrie 2007/

 

Scopul proiectului:   Creșterea oportunităților persoanelor cu dizabilități în comunitate prin promovarea și protejarea  drepturilor lor.

Obiectivul proiectului: 

 • Promovarea oportunităților persoanelor cu dizabilități prin intermediul dezvoltării și menținerii paginii web advocacy.md ca sursă de informare în 2008
 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități prin promovarea Convecției ONU privind drepturile Persoanelor cu Dizabilități
 • Oferirea asistentei juridiice pentru 50 de persoane cu dizabilită și ONG-urile care le reprezintă din regiunea transnistriană în 2008

Grupul țintă (beneficiari):  persoane cu dizabilități, instituțiile guvernamentale  ONG-urile din domeniul dizabilității de pe cele două maluri ale Nistrului

 Activități:

 • Menținerea și dezvoltarea paginii web www.advocacy.md pentru a deveni un o sursă de informare în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități. Publicarea paginii web, inclusiv în Transnistria. Pregătirea materialului și actualizarea paginii web săptămânal, inclusiv:
 • Acte internaționale, standarde și bune practici în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități în limbile rusă și rusă. Versiunie rusă a paginii web, astfel încât aceasta să poată servi ca sursă de informație pentru beneficiarii din regiunea transnistriană.
 • știri sociale și juridice specifice persoanelor cu dizabilități (în limbile română, rusă și engleză)
 • Comentariile privind actualele acte normative, modelele de acte juridice, cum ar fi: scrisorile, demersuri și cererile către instanță (în limbile română și rusă)
 • Orice altă informatie utilă în domeniu juridic
 • Beneficiarii proiectului vor putea primi consultanță juridică prin accesarea acestei pagini web
 • Promovarea Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
 • Formularea și distribuirea a 1000 de exemplare accesibile în format (A4) a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități către ONG-uri și instituții de stat din domeniu dizabilității.
 • Publicarea și distribuirea scrisorilor de prezentare și materialelor promoționale cu privire la CDPD către funcționarii publici cu scopul informării și  schimbării  atitudinii  pozitive  față de  persoanelor cu dizabilități
 • Organizarea unei Competiții de Torball dintre persoanele cu dizabilități vizuale de pe malul sting și drept al Nistrului. Organizarea competitiei sportive sunt legate de comemorarea începutului conflictului pe râul Nistru.
 • Organizarea unei Conferințe de Presă cu ocazia Competiției Sportive de Torball, Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități (3 Decembrie) și Zilei Presoanelor cu Dizabilități de Vedere (13 Noiembrie) subiectul fiind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.
 • Asistență juridică
 • Angajarea unui jurist pentru oferirea asistenței juridice pentru beneficiarii din regiunea transnistriană.
 • Amenajarea unui oficiu în cadrul Societatii orbilor din orașul Tighina pentru oferirea asistentei juridice pentru persoanele cu dizabilități de vedere.
 • Consultarea juridică oferită în birou, prin telefon, prin poștă și prin e-mail.

Elaborarea scrisorilor, cererilor, plângeri și alte acte în numele persoanelor cu dizabilități pentru a-și proteja drepturile. Dacă este necesar, juristul va reprezenta un interes beneficiar în instanță și în fața altor autorități.

Rezultatele obținute:

 • Pagina web accesibilă ca sursă de informare și protejare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care le reprezintă
 • 50 de persoane cu dizabilități și ONG-uri dinregiunea Transnistriană au beneficiat de consultanță juridică, ajutându-i să-și apere efectiv drepturile.
 • 1000 de exemplare ale Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități distribuite persoanelor cu dizabilități în format accesibil pentru ei.
 • Materiale promoționale cu privire la Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități distribuite funcționarilor publici fiind mai bine informați despre drepturile persoanelor cu dizabilități
 • Competiție sportivă de Torball organizată cu participarea persoanelor cu dizabilități de vedere de pe cele două maluri ale Nistrului
 • Parteneriate create în domeniul apărării și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Buget:  8,701 €