01 Iulie 2009 – 31 Decembrie 2009/

Scopul proiectului:    Consolidarea capacităților  membrilor individuali și ONG-urile individuale, care abordează profund  problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și sensibilizează publicul  la aceste probleme.

Grupul țintă (beneficiari):  ONG-urile care reprezintă interesele persoanelor cu dizabilități și persoanele cu dizabilități bemeficiari ai acestor ONG-uri

Activități:

  • Activitatea 1: Training în Leadership și managementul ONG-urilor pentru membrii ONG-urilor care activează in domeniul Dizabilității

Aceast training a fost sustinut de Dr. Dolapa Ogunbao, expert în leadership din Marea Britanie și Andreea Firastraieru, expert din Rominia. Aceștia au acceptat să fie formatori voluntari pentru școala de vară din 3-8 august 2009 “Implicarea civică a tinerilor cu dizabilități

  • Activitatea 2: Atelier de instruire pentru membrii ONG-urilor cu dizabilități în utilizarea Photovoice, urmată de o expoziție.
  • Activitatea 3: Școala de vară “Implicarea civică a tinerilor cu dizabilități”.

Această  activitate a fost finanțată din Programul pentru Dezvoltarea Societății Civice 2009 al Băncii Mondiale,susținută de Dr. Dolapa Ogunbawo, expert în leadership din Marea Britanie și Andreea Firastraieru, expert din Ramania.

  • Activitatea 4: Training în Fotovoice.

Astfel de training a fost implementat pentru prima dată în Moldova. Pentru instriuire a fost invitat la un trainer din  Rominia membru al  Centrului  de Resurse pentru Participare Publica. Ca participanți au fost  selectați persoanele cu dizabilități și eventual părinții copiilor cu dizabilități. Ei au fost insruiti cun să-si prezinte interesele, drepturile și problemele prin intermediul fotografiei.

  • Activitatea 5: Expozitie fotovoice

Fotografie pe care le-au făcut participanții în timpul proframului de Fotovoice au fost tipărite în format mai mare și expuse la expoziție. Expoziția a fost organizată  în următoarele clădiri:

clădirea Parlamentului

Grădina publică „Ștefan cel Mare și Sfint”

Casa Guvernului

Orașul Cahul

Palatul Nățional

  • Activitatea 6: Implementarea mini- proiectelor de către tinerii cu dizabilități împreună cu ONG-urile locale, proiectare în rezultatul instruirii la Școlii de Vară.

La școala de vară, participanții au fost instruiți cum să scrie mini-proiecte în scopul organizării unor mini-activităților în colaborare cu cu ONG-urile din localitate pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. În timpul implimentării au fost asistați de traineri.

 

Rezultatele obținute:

  • ONG-urile persoanelor cu dizabilități sunt instruite în leadership și în metodele de participare civică.

15 persoane au fost instruite în liderism și managementul ONG-urilor

15 reprezentanți ai diferitor ONG-uri au fost informați despre Photovoice ca metodă    de participare civică.

15 persoane cu dizabilități (inclusiv părinții copiilor cu dizabilități) au fost instruiți în cadrul Programului de Photovoice

60 de fotografii elaborate de participanților în cadrul Programului de Photovoice.

 

 Buget:  59100 MDL