11 noiembrie 2013 – 10 noiembrie 2014

 

 Scopul proiectului: Consolidarea și împuternicirea societăţii civile de pe cele două maluri ale Nistrului pentru promovarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

 Obiectivele proiectului: 

 • Creşterea gradului de cooperare dintre ONG-urile de pe ambele maluri şi a capacităţii lor de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi pe durata proiectului;
 • Creşterea nivelului de încredere şi facilitarea dialogului între persoanele cu dizabilităţi de pe ambele maluri pe durata proiectului.

Grupul țintă (beneficiari): ONG-le din domeniul dizabilității, Persoanele cu dizabilități de pe ambele maluri ale Nistrului și familiile acestora.

 Activități: 

 1. Un program de schimb de experienţă referitor la drepturile persoanelor cu dizabilităţi pentru ONG-uri.
 2. Un Program Photovoice
 3. Două expoziţii Photovoice în Chișinău și Tiraspol
 4. Activităţi de mediatizare a proiectului

 Rezultate:

 • 1 Program de schimb de experienţă referitor la drepturile persoanelor cu dizabilitati pentru ONG-uri desfăşurat;
 • 1 bază de date a ONG-urilor din domeniul dizabilităţii de pe ambele maluri ale Nistrului actualizată (45 ONG-uride pe malul drept și 20 ONG-uri de pe malul sting);
 • Capacitatea de cooperare dintre ONG-urile din domeniul dizabilităţii de pe ambele maluri ale Nistrului consolidată;
 • Capacitatea de promovarea a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi de către ONG-urile din domeniul dizabilităţii de pe ambele maluri ale Nistrului crescută;
 • 1 Program Photovoice desfăşurat;
 • 2 Expoziţii Photovoice organizate; (52 fotografii expuse)
 • un grup creat pe facebook , ”The voice of young people with disabilities in the light of photos”” https://www.facebook.com/groups/710944558990550/
 • Societatea este informată despre drepturile persoanelor cu dizabilităţi de pe ambele maluri;
 • Nivelul de încredere a persoanelor cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale Nistrului crescut;
 • Dialogul dintre persoanelor cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale Nistrului facilitat;
 • 14 ONG-uri din domeniul dizabilităţii participante la programul de schimb de experienţă;
 • 2 vizite de schimb de experienţă;
 • 16 persoane cu dizabilităţi de pe ambele maluri participante la programul Photovoice;
 • 52 fotografii expuse;
 • 500 carduri printate și distribuite;
 • 178 calendare printate;
 • 23 apariţii media.

Bugetul: 29,416.00 USD

Proiectul „Dialogul dintre persoanele cu dizabilități de pe ambele maluri ale Nistrului” a fost realizat cu asistenţa Programului “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.