01.02.2014-31.12.2014/

Obiectivele proiectului:
• Până la sfârșitul anului 2014, 15 persoane cu dizabilități din diferite regiuni ale țării și-au dezvoltat abilități de liderism pentru implicarea activă în viața societății;
• Până la sfârșitul anului 2014 Mecanismul Independent de Monitorizare este fortificat pentru a monitoriza și evalua implementarea CDPD în RM;
• Capacităţile CAJPD în ceea privește planificarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea proiectelor sânt consolidate;
• Capacităţile CAJPD în ceea ce privește comunicarea organizațională eficientă și rezolvarea conflictelor sunt consolidate;
Grupul țintă (beneficiari): persoanele cu dizabilităţi, părinţii persoanelor cu dizabilităţi, ONG-urile persoanelor cu dizabilităţi.

 

Activități:
1. Program de liderism pentru tinerii cu dizabilităţi;
2. Şedinţe de lucru cu liderii;
3. Crearea și menţinerea unei pagini pe reţele de socializare;
4. Elaborarea Planului naţional de monitorizare a CDPD;
5. Masă rotundă în vederea consultării Planului cu factorii interesaţi;
6. Conferinţă de presă;
7. Identificarea Organizaţiilor active în domeniul dizabilităţii;

 1. Oferirea asistenţei juridice ONG-urilor membre MIM, altor ONG-uri interesate și beneficiarilor acestora (persoane cu dizabilităţi);
  9. Elaborarea Manualului de comunicare a CAJPD;
  10. Elaborarea raportului de activitate a CAJPD pentru anul 2014;
  11. Training privind planificarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea proiectelor;
  12. Coaching privind planificarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea proiectelor
  13. Training privind comunicarea organizațională eficientă și soluționarea conflictelor.

Rezultate:
• 15 persoane cu dizabilităţi instruite în liderism;
• 13 persoane cu dizabilități au participat la ședinţe de lucru;
• 10 persoane cu dizabilităţi s-au implicat în procesul de mentorat;
• Persoanele cu dizabilităţi sunt mai active ca membri ai societăţii;
• Participanţii sunt motivaţi să producă schimbări;
• Liderii devin exemple pozitive pentru semenii lor;
• Societatea este informată și sensibilizată despre abilităţile persoanelor cu dizabilităţi;18
• Indicatorii de monitorizare a CDPD elaborați;
• Masă rotundă privind consultarea indicatorilor de monitorizare a CDPD cu societatea civilă desfășurată;
• Conferinţa de presă privind lansarea indicatorilor de monitorizare a CDPD desfășurată;
• Baza de date a ONG-urilor persoanelor cu dizabilităţi elaborată;
• Creșterea numărului membrilor MIM;
• 60 persoane cu dizabilităţi au beneficiat de asistenţă juridică gratuită;
• Gala Laureaţilor Programului de Liderism pentru Persoane cu Dizabilităţi organizată;
• Vizibilitatea CAJPD crescută;
• Transparenţa CAJPD asigurată;
• Managementul financiar al organizaţiei eficientizat;
• Comunicarea internă și externă în cadrul organizaţiei îmbunătăţită.

 

Proiectul „Creşterea activismului în rândul persoanelor cu dizabilități şi a organizațiilor acestora”, a fost realizat cu suportul financiar al SMC/Sida şi SOIR Moldova.