01.01.2015-31.12.2015/

 

Scopul proiectului: Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor acestora în viața societății.
Obiectivele proiectului:

Imediate:

 1. Până la sfârșitul anului 2015, cadrul normativ național este ajustat în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD).
  2. Până la sfârșitul anului 2015, persoanele cu dizabilități și organizațiile care îi
  reprezintă și-au dezvoltat capacitățile și se implică activ în promovarea și respectarea drepturilor persoanele cu dizabilități.

Obiective specifice:
1. Persoanele cu dizabilități sunt asistate să-și apere și să-și promoveze drepturile, până la sfârșitul anului 2015.

 1. Acte normative /politici publice naționale importante din domeniul dizabilității
  sunt armonizate cu prevederile CDPD.
  3. Persoanele cu dizabilități și organizațiile care le reprezintă participă la monitorizarea și implementarea CDPD.
  Grupul țintă (beneficiari): Grupul țintă al acestui proiect sunt tinerii cu dizabilități,
  persoane cu dizabilități, părinții persoanelor cu dizabilități, ONG-urile din domeniul
  dizabilității.

ACTIVITĂȚI:

 • Oferirea asistenței juridice și litigare strategică;
 • Campanii Advocacy pentru recunoașterea statutului MIM;
 • Finalizarea Raportului de Alternativă asupra Convenției ONU privind Drepturile
  Persoanelor cu Dizabilități;
 • Evaluarea Programului de liderism care a fost realizat în proiectul din anul 2014 în cadrul proiectului ”Creșterea activismului în rândul persoanelor cu Dizabilități și a Organizațiilor acestora„ finanțat de SOIR Moldova;
 • Conferința Națională de lansare a Raportului Alternativ.

Rezultate atinse:

 • Asistență juridică acordată pentru 132 de persoane;
 • 6 politici publice consultate;
 • 6 cazuri de litigare strategică identificate:
 • recunoașterea dreptului la capacitate juridică a unei persoane cu dizabilități;
 • persoană cu dizabilități (absolvent al programului de liderism din 2014 finanțat de SOIR Moldova) a reușit să fie admisă pentru petrecerea expertizei
  medicale cât și să obțină certificatul medical prin care a fost declarată aptă
  cu aplicarea unor restricții pentru calitatea de candidat în obținerea permisului de conducere auto;
 • la insistența CAJPD a fost dat start lucrărilor de renovare a Gării Auto Centrale Chișinău în corespundere cu standardele de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă;
 • unei tinere cu dizabilități de vedere i s-a încălcat dreptul în angajare pe temei de dizabilitate. La 11 septembrie 2015 CAJPD a asistat beneficiara la
  ședința publică la Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și
  Asigurarea Egalității pe cazul nr. 261/15, la care CAJPD a fost selectat în calitate de expert. Pe acest caz s-a înaintat o cerere în judecată;
 • Accesibilitatea străzilor „Vasile Alecsandri” și „Grenoble” evaluată fiind și
  informate Autoritățile referitor la respectate standardelor de accesibilitate
  pentru persoanele cu mobilitate redusă;
 • Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități de vedere și utilizatorilor
  scaunului rulant la serviciile oferite de băncile comerciale, cum ar fi asigurarea accesibilității bancomatelor;
 • Raportul de Alternativă asupra Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități elaborat;
 • Draft-ul Regulamentului Mecanismului Independent de Monitorizare elaborat și propus de Oficiul Avocatului Poporului pentru consultările publice și spre aprobarea ulterioară.

Bugetul: 1059990 lei

Proiectul „Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății”, a fost realizat cu suportul financiar al SOIR Moldova.