02.02. 2015 – 31.01.2016/

Descrierea proiectului:

Scopul proiectului: Facilitarea realizării dreptului de participare la viața politică și publică a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova.

Obiectivele proiectului:

O.1. 15 persoane cu dizabilități, din diferite regiuni ale țării (inclusiv   Găgăuzia), să își consolideze abilitățile de a-și realiza dreptul de participare la viața politică și publică.

O.2. 20 persoane cu dizabilități să se implice la promovarea schimbărilor în ceea ce privește exercitarea dreptului de participare la viața politică și publică la nivel local și național.

Grupul țintă (beneficiari): Beneficiarii direcți ai proiectului sunt persoanele cu dizabilități, iar beneficiarii indirecți sunt membrii familiilor persoanelor cu dizabilități, societatea, organizațiile ce activează în domeniul drepturilor omului și autoritățile publice locale și centrale.

Activități: 

 1. Training “Participarea persoanelor cu dizabilități la viața politică și publică”;
 2. Monitorizarea alegerilor locale 2015;
 3. Elaborarea Raportului privind respectarea dreptului la vot a persoanelor cu dizabilități în timpul alegerilor locale 2015;
 4. Ședință de lucru cu CEC;
 5. Coaching pentru persoanele cu dizabilități în vederea implicării la viața politică și publică la nivel local;
 6. Dezvoltarea raportului “Dreptul persoanelor cu dizabilități de a participa la viața politică și publică”;
 7. Conferința Națională ”Participarea persoanelor cu dizabilități la viața politică și publică”;
 8. Elaborarea a două pliante;
 9. Mediatizarea activităților proiectului.

Rezultate obținute:

 • 15 persoane cu dizabilități instruite în vederea participării la viața politică și publică;
 • 15 persoane cu dizabilități ce au participat în calitate de observatori naționali la alegerile locale din iunie 2015;
 • 100 Rapoarte privind respectarea dreptului la vot a persoanelor cu dizabilități în timpul alegerilor locale 2015, distribuite;
 • Recomandări elaborate;
 • Recomandările prezentate Comisiei Electorale Centrale și autorităților locale;
 • Minim 10 apariții media ce reflectă activitatea proiectului;
 • 20 persoane cu dizabilități implicate în promovarea participării la viața publică și politică din comunitățile lor.

Raportul Proiectului. 

Bugetul: 23 639 $

Proiectul ”Participarea persoanelor cu dizabilități din Moldova la viața politică și publică” a fost posibil datorită suportului financiar din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii.

1 2 3 4 5