1 octombrie – 30 noiembrie 2016/

 

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Scopul: Creșterea gradului de participare a persoanelor cu dizabilități la alegerile prezidențiale din octombrie 2016

Obiectivul 1: Informarea și mobilizarea persoanelor cu dizabilități din 8 regiuni ale R. Moldova să-și exercite dreptul de a vota.

Obiectivul 2: Promovarea creării condițiilor de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități în cadrul secțiilor de votare.

Activitățile de bază a proiectului:

Activitatea 1. Training „ Asigurarea dreptului la vot a persoanelor cu dizabilități”

Activitatea 2. Campania de informare și mobilizare ”Votez cu APTitudine!”

  Sub Activitate 2.1.  Elaborarea și aprobarea strategiei campaniei;

Sub Activitate 2.2. Elaborarea materialelor informative (pliante, postere);

Sub activitatea 2.3. Distribuire materialelor informative pentru persoane cu dizabilități 8 regiuni;

Sub activitatea 2.4. Campanie de informare pe rețeaua de Facebook a CAJPD.

Activitatea 3. Elaborarea suportului informativ pentru membrii BESV

Activitatea 4. Participarea la instruirea membrilor Birourilor Electorale a Secțiilor de Votare (BESV)  în comun cu trainerii CICDR în vederea informării/sesizării cu privire la respectarea dreptului la vot al persoanelor cu dizabilități;

Activitatea5.  Consultanța BESV cu privire la crearea condiţiilor de acomodare rezonabilă;

Activitatea 6. Evaluarea gradul de participare și accesibilitatea alegerilor pentru persoanele cu dizabilități la Alegerile Prezidențiale din 2016;

Activitatea 7. Elaborarea și prezentarea recomandărilor Regulamentului CEC;

Activitatea 8. Conferința de presă PREZENTAREA rezultate;

Activitatea 9. Apariții media

Rezultate obținute:

 • 16 persoane instruite în mobilizarea persoanelor cu dizabilități în exercitarea dreptului la vot și respectarea acestuia;
 • 16 promotori locali au mobilizat și informat persoanele cu dizabilități din comunitate despre necesitatea exercitării dreptului la vot;
 • 16 Observatori Naționali au monitorizat respectarea dreptului la vot al persoanelor cu dizabilități în ziua alegerilor;
 • Campania ”Votez cu Atitudine” realizată;
 • 15 000 persoane cu dizabilități informați despre necesitatea exercitării dreptului la vot printr-un pliant distribuit de asistenții sociali și promotorii locali ;
 • 200 Secții de votare au fost ajustate rezonabil la necesitățile persoanelor cu dizabilități;
 • 900 membri ai BESV –urilor din regiunile Chișinău, Sîngerei, Ungheni, Fălești, Cahul, Bălți, sensibilizati și informați cu privire la necesitatea și iportanța adaptării procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități;
 • 2000 Postere au fost distribuite, plasate în incinta BESV-urilor;
 • Recomandări de îmbunătățire a Regulament-ului CEC elaborate și prezentate reprezentanților CEC;
 • 10 apariții media realizate și publicate pe civic.md, pagina de facebook a CAJPD și pagina web www.advocacy.md
 • Conferința de presă PREZENTAREA rezultate obținute în cadrul proiectului, realizată.
 • Persoanele cu dizabilități din regiunile vizate în proiect implicate activ în cadrul alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016;
 • Membrii BESV informați/sensibilizați cu privire la respectarea dreptului la vot al persoanelor cu dizabilități;
 • Schimbarea atitudii, steriotipurilor APL-urilor și a comunității cu privire la persoanele cu dizabilități;
 • Scrutinul electoral din 30 octombrie 2016 adaptat rezonabil la necesitățile persoanelor cu dizabilități;
 • Parteneriatul dintre CAJPD și CICDE, unul lucrativ, bazat pe rezultate și pe termen lung;

BUGETUL: 14989 USD

Raportul Proiectului.

Proiectului ”Mobilizarea participării persoanelor cu dizabilități în cadrul Alegerilor Prezidențiale 2016” a fost realizat cu sprijinul Asociației Promo-LEX, din sursele Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

14500246_903762323057336_9200259431514249634_o 14612597_903762536390648_2067428959885381044_o