Dezvoltarea unei platforme de informare și consultanță în ”design-ului universal”, pentru un oraș mai sigur, accesibil și confortabil

Proiect ”Dezvoltarea unei platforme de informare și consultanță în ”design-ului universal”, pentru un oraș mai sigur, accesibil și confortabil”

Perioada: 01.12.2018-30.06.2020

Scopul: Dezvoltarea unei platforme de informare și consultanță, în aplicarea practică a principilor ”design-ului universal” și normativelor de accesibilitate

 

Obiective:

  1. Îmbunătățirea accesului pentru proiectanți și servicile municipale, la informația privind bunele practici, standardele și normativele privind ”design-ului […]