Home/2020/June

Право лиц с ограниченными возможностями на доступную среду

Право на доступность означает, что люди с ограниченными возможностями имеют право иметь доступ ко всему, что существует в обществе, чтобы предоставить людям с ограниченными возможностями условия для самостоятельной жизни.

Физическая доступность относится к зданиям, дорогам, к транспорту, сооружениям, а также товарам и услугам, предоставляемым населению.
Под информационной доступностью понимаются средства передачи информации (язык, текст), электронные средства связи […]

2020-12-26T14:35:05+02:00June 30th, 2020|Drepturi Ru|Comments Off on Право лиц с ограниченными возможностями на доступную среду

Dreptul la accesibilitate

Dreptul la accesibilitate înseamnă că persoanele cu dizabilități au dreptul de a avea acces la tot, ce există în comunitate, pentru a asigura persoanelor cu dizabilități condiții pentru o viață independentă.
Accesibilitatea fizică se referă la clădiri, drumuri, transport, instalații, precum și bunuri și servicii furnizate (acordate) publicului;
Accesibilitatea informațională se referă la mijloacele de comunicare a […]

2020-12-26T14:14:11+02:00June 30th, 2020|Drepturi|Comments Off on Dreptul la accesibilitate

Libertatea de expresie, opinie și accesul la informație

Accesul la informație a persoanelor cu dizabilități

Accesul la informație a persoanelor cu dizabilități înseamnă oferirea informațiilor destinate publicului larg către persoanele cu dizabilităţi prin mijloace ușor de folosit și ușor de înțeles pentru diverse tipuri de dizabilități, la timp şi fără cost suplimentar.

Comunucarea informației, furnizarea serviciilor de informare şi comunicare, inclusiv serviciilor electronice şi de […]

2020-12-26T14:14:15+02:00June 30th, 2020|Drepturi|Comments Off on Libertatea de expresie, opinie și accesul la informație

Свобода выражения, мнения и доступ к информации лиц с ограниченными возможностями

Право на доступ к информации

Доступ к информации для людей с ограниченными возможностями означает предоставление информации посредством простых в использовании и понятных средств для различных типов ограниченных возможностей, вовремя и без дополнительных затрат.
Передача информации, предоставление информационных и коммуникационных услуг, включая электронные и экстренные услуги, должны быть такими, чтобы они были доступны для людей с различными видами […]

2020-12-26T14:35:09+02:00June 30th, 2020|Drepturi Ru|Comments Off on Свобода выражения, мнения и доступ к информации лиц с ограниченными возможностями

Judecătoria Comrat deschisă să accesibilizeze clădirea la necesitățile persoanelor cu dizabilități

Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la justiție, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) a venit cu inițiativa să evalueze accesibilitatea a 24 clădiri judecătorești din Republica Moldova. Inițiativa CDPD a fost susținută de Consiliul Superior al Magistraturii și de mai mulți președinți ai instanțelor […]

2020-07-10T17:03:24+03:00June 29th, 2020|Noutați, Principala|Comments Off on Judecătoria Comrat deschisă să accesibilizeze clădirea la necesitățile persoanelor cu dizabilități

Curtea de Apel Cahul a fost evaluată prin prisma accesibilității pentru persoanele cu dizabilități

Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la justiție, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) a venit cu inițiativa să evalueze accesibilitatea a 24 clădiri judecătorești din Republica Moldova. Inițiativa CDPD a fost susținută de Consiliul Superior al Magistraturii și de mai mulți președinți ai instanțelor […]

2020-07-10T17:03:50+03:00June 27th, 2020|Noutați, Principala|Comments Off on Curtea de Apel Cahul a fost evaluată prin prisma accesibilității pentru persoanele cu dizabilități