Home/2020/December

Dreptul persoanelor cu dizabilități de a participa la viața politică și publică

Persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa efectiv și independent la viața politică și publică, în condițiile de egalitate cu ceilalți.

Dreptul persoanelor cu dizabilități de a participa la viața politică include în sine urmtoarele drepturi:

  • dreptul de a alege (de a vota) o persoană pentru a ocupa o funcție cu caracter public;
  • dreptul de […]
2020-12-26T17:10:41+02:00December 26th, 2020|Drepturi|Comments Off on Dreptul persoanelor cu dizabilități de a participa la viața politică și publică

Право лиц с ограниченными возможностями участвовать в политической и общественной жизни

Люди с ограниченными возможностями (ЛОВ) имеют право эффективно и независимо участвовать в политической и общественной жизни наравне с другими.

Право ЛОВ на участие в политической жизни включает следующие права:

  • право избирать (голосовать);
  • право быть избранным на государственную должность (мэр, советник, депутат, президент и др.);

Право ЛОВ избирать включает:

  • право свободно формировать мнение о политических партиях и кандидатах […]
2020-12-26T17:10:47+02:00December 26th, 2020|Drepturi Ru|Comments Off on Право лиц с ограниченными возможностями участвовать в политической и общественной жизни

Право лиц с ограниченными возможностями на доступ к правосудию

Доступ к правосудию для лиц с ограниченными возможностями включает следующие права:

  • право участвовать в судебном и досудебном разбирательстве;
  • доступ к бесплатным услугам адвоката на протяжении всего процесса.

Право участвовать в судебном и досудебном разбирательстве включает в себя:

  • право на беспрепятственный доступ к правоохранительным органам (полиция, прокуратура, суд, территориальное бюро юридической помощи, гарантируемой государством, совет по медиации). […]
2020-12-26T17:11:36+02:00December 26th, 2020|Drepturi Ru|Comments Off on Право лиц с ограниченными возможностями на доступ к правосудию

Dreptul persoanelor cu dizabilități la accesul efectiv la justiție

Persoanele cu dizabilități au dreptul la accesul liber și efectiv la actul de justiție, în condiții de egalitate cu ceilalți.

Accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități include următoarele drepturi:

–          dreptul de a participa în cadrului unui proces judiciar și prejudiciar;

–          accesul la serviciile gratuite a unui avocat, în tot cursul procesului.

Dreptul de a participa în […]

2020-12-26T17:11:40+02:00December 26th, 2020|Drepturi|Comments Off on Dreptul persoanelor cu dizabilități la accesul efectiv la justiție

Свобода мысли, совести, вероисповедания / убеждений лиц с ограниченными возможностями

Свобода мысли включает право формировать определенные идеи, представления и знания и изменять их свободно и независимо от других.

  Свобода совести является составной частью свободы мысли и заключается в свободе выбора моральных идей, основанных на морали, идеологии и законе. Свобода совести подразумевает признанное право человека принимать независимые решения в отношении соблюдения любых моральных и личных принципов. Таким […]

2020-12-26T17:08:15+02:00December 26th, 2020|Drepturi Ru|Comments Off on Свобода мысли, совести, вероисповедания / убеждений лиц с ограниченными возможностями

Libertatea de gândire, de conștiință și de religie/convingeri a persoanelor cu dizabilități

Fiecare persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie/convingeri.

Libertatea de gândire include dreptul de a-și forma anumite idei, viziuni și cunoștințe și de a le schimba, în mod liber și independent.

Libertatea de conștiință este o parte componentă a libertății de gândire și constă în libertatea de a alege liber ideile morale […]

2020-12-26T17:09:28+02:00December 26th, 2020|Drepturi|Comments Off on Libertatea de gândire, de conștiință și de religie/convingeri a persoanelor cu dizabilități

Свобода собраний лиц с ограниченными возможностями

Свобода собраний предполагает возможность для любого человека собираться, чтобы передавать идеи и послания государственной власти и всему обществу мирным путем, без препятствий со стороны государства.

Мирные собрания — это форма прямой демократии – способ общения между народом и государством.

Согласно Закону «О свободе собраний», № 26 от 22.02.2008, собрания могут проводиться с соблюдением следующих условий:

  • собрание должно […]
2020-12-26T17:06:38+02:00December 26th, 2020|Drepturi Ru|Comments Off on Свобода собраний лиц с ограниченными возможностями

Libertatea de întrunire și de asociere

Libertatea de întrunire presupune posibilitatea oricăror persoane de a se aduna pentru a transmite ideile și mesajele către puterea de stat și întregii societăți, în mod pașnic, fără obstacole din partea statului.

 

Întrunirile pașnice sunt o formă a democrației directe – o metodă de comunicare dintre popor și stat. Astfel, atunci când este încălcat acest drept, suferă democrația.

 

Conform […]

2020-12-26T14:13:40+02:00December 26th, 2020|Drepturi|Comments Off on Libertatea de întrunire și de asociere

Право лиц с ограниченными возможностями на уважение частной и семейной жизни

Люди с ограниченными возможностями (ЛОВ) имеют право на уважение их частной и семейной жизни, их жилища и тайны переписки / общения.

 

Право ЛОВ на уважение частной жизни включает право устанавливать и развивать отношения с другими людьми во всех сферах жизни и право на защиту от разглашения информации о частной жизни, без их согласия. Нарушение конфиденциальности информации […]

2020-12-28T07:37:35+02:00December 26th, 2020|Drepturi Ru|Comments Off on Право лиц с ограниченными возможностями на уважение частной и семейной жизни

Dreptul persoanelor cu dizabilități la respectarea vieții private și de familie

Persoanele cu dizabilități au dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului corespondenței /comunicațiilor.

 

Dreptul persoanelor cu dizabilități la viața privată cuprinde dreptul de a stabili și dezvolta relații cu alte persoane în toate aspectele vieții și dreptul de a fi protejat  împotriva divulgării informațiilor despre viața privată, fără consimțământul său. […]

2020-12-28T07:42:19+02:00December 26th, 2020|Drepturi|Comments Off on Dreptul persoanelor cu dizabilități la respectarea vieții private și de familie