În perioada 20 martie-12 aprilie 2017 s-a desfășurat la Geneva cea de-a 17-a sesiune a Comitetului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UN CDPD), în cadrul căreia a avut loc audierea Republicii Moldova în privința implementării Convenției Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Comitetul este o structură compusă din experți independenți, care monitorizează implementarea Convenției de către statele părți. Statele care au semnat Convenția sunt obligate să depună rapoarte în mod regulat către Comitet cu referire la felul în care sunt implementate prevederile acesteia. Comitetul examinează fiecare raport și elaborează sugestii, recomandări care sunt transmise statului în cauză.

În cadrul audierii raportului expediat Comitetului de către Guvernul Republicii Moldova este consultată și societatea civilă. În echipa oficială de reprezentare a societății civile în fața UN CDPD a fost parte și Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități.

Pe 12 aprilie 2017, UNCDPD a expediat la adresa Guvernului recomandările cu privire la restanțele existente în implementarea Convenției Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Comitetul a adoptat pentru Guvernul Republicii Moldova foia de parcurs în implementarea Convenției pentru următorii 4 ani, cu 73 de recomandări.

Pe scurt,  6 recomandări se referă la secțiunea 1, principii și obligații art. (1- 4) ale Convenției;

65 de recomandări se referă la secțiunea drepturi specifice art. (5-30);

2 recomandări se referă la secțiunea obligații specifice art. (31-33).

Din toate eforturile pe care le-a întreprins Guvernul pe parcursul a celor 6 ani de la ratificarea Convenției și care au fost raportate Comitetului în cadrul sesiunii a 17-a ca și progrese în implementarea acestui Tratat, Comitetului a salutat doar 4 din ele, dintre care:

  1. adoptarea legii nr. 121 privind asigurarea egalității,
  2. instituirea Consiliului pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității;
  3. adoptarea Legii nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;
  4. adoptarea Hotărârii Guvernului nr 523 din 11.07.2011 pentru aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive 2011-2020.

 

Este un exercițiu dificil de a stabili care sunt cele mai importante recomandări, menționăm doar câteva dintre ele:

Abrogarea art. 24 al Codului Civil;

Închiderea instituțiilor rezidențiale;

Încadrarea în legislația Națională a conceptului de design universal;

Asigurarea dreptului la viața independență și incluziunea în comunitate;

Ratificarea protocolului Opțional la Convenție;

Ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011;

Asigurarea dreptului la educație incluzivă, inclusiv modificarea Codului Educație ;

Adoptarea Tratatului de la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al nevăzătorilor, al persoanelor cu dizabilități de vedere și cu alte dizabilități de vedere/citire

Modificarea Codului Contravențional prin introducerea amenzilor pentru nerespectarea condițiilor de accesibilitate.

Constituirea Mecanismului Independent de Monitorizare conform principiilor de la Paris asigurându-i o finanțare adecvată precum și asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor ce le reprezintă, în procesul de monitorizare.

 

O realitate tristă este faptul că sunt 73 de recomandări, raportate la cele 33 de articole ale raportului.

În timp de 12 luni, Guvernul Republicii Moldova urmează să raporteze Comitetului despre măsurile întreprinse în vederea punerii în aplicare a recomandărilor.

Totodată,  Comitetul a informat Guvernul RM despre obligația Statului de a depune următorul Raport până la data de 21 octombrie 2020.

 

Pentru mai multe detalii accesați recomandările UN CDPD (în limba engleză)   aici:  https://tbinternet.ohchr.org/…/treatybodyexte…/Download.aspx