Accesibilitatea serviciilor acordate de către instituțiile publice  pentru persoanele cu dizabilități și alte persoane cu mobilitate redusă, încă este o provocare zilnică.

La data de 18 septembrie, un grup de inițiativă a persoanelor cu dizabilități în frunte cu Marcel Lemnarul, Dorina Stratu și reprezentanții CDPD, s-au întâlnit cu vice-primarul orășelului Orhei, D-na Marina Cravcenco și Dl. Beiu Marian, arhitect  șef. În cadrul acestei întâlniri s-a discutat problema accesibilității în orașul Orhei și succesele, provocările și planul  de acțiuni pentru viitor.

Astfel, propunerile de colaborare dintre persoanele cu dizabilități și autoritățile publice din Orhei au fost binevenite și oportune.

De asemenea, reprezentanții APL au susținut inițiativa   persoanelor cu dizabilități de a monitoriza clădirile instituțiilor publice din orașul Orhei și de a elabora un plan de accesibilizare a acestora.

Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități va acorda tot suportul juridic necesar grupului de inițiativă a persoanelor cu dizabilități din această localitate pentru realizarea cu succes a acestei inițiative.

Activitatea dată a fost organizată în cadrul proiectului ”Colaborarea dintre persoanele cu dizabilități și autoritățile publice pentru implementarea politicilor ce vizează domeniul accesibilități”, finanțat de Ambasada Finlandei cu sediul la București.

Accesibilitatea serviciilor acordate de către instituțiile publice