Asociația Obștească Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) este o organizație neguvernamentală națională a persoanelor cu dizabilități, non-profit, apolitică, de interes public, constituită pe data de 14 iulie 2006. Cu 17 ani de expertiză profesională – CDPD pledează pentru promovarea, apărarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, contribuind la participarea lor deplina la viața publică.


CDPD anunță concurs de selectare a unui consultant/ concultantă/ companie de consultanță în accesibilitate  în cadrul proiectului ” Împreună dezvoltăm  servicii de angajare incluzivă a persoanelor cu dizabilități în mun. Chișinău și r. Criuleni” finanțat de Fundația Est- Europeană,  ca parte a proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” finanțat de către Uniunea Europeană (contract #2020/422-271) și cofinanțat de Suedia prin intermediul proiectului „Cetățeni activi. Comunități prospere” (contract #14798)

Denumirea postului: Consultant /Consultantă /Companie de consultanță în accesibilitate

Atribuții și responsabilități:

  • Consultantul /Consultantă /Compania de consultanță va evalua accesibilitatea fizică în clădirile subdiviziunilor teritoriale ale Agenției de Ocupare a Forței de Muncă mun. Chișinău; din perspectiva asigurării condițiilor de accesibilitate pentru toate categoriile de persoane ce fac parte din grupuri vulnerabile în special – persoane cu dizabilități locomotorii, senzoriale și intelectuale. Este de menționat că accesibilitatea spațiului este importantă pentru persoanele cu mobilitate redusă, din care fac parte și persoanele în etate, părinții cu copii mici etc.
  • Consultantul /Consultanta /Compania de consultanță în accesibilitate vor realiza evaluarea și vor veni cu recomandări conform normelor în vigoare pentru a face accesul persoanelor date mai ușor la serviciile  acordate de subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Ocupare a Forței de Muncă din mun. Chișinău;
  • Consultantul /Consultanta /Compania de consultanță în accesibilitate vor realiza evaluarea  accesibilității fizice a 4 instituții de educație vocațională care oferă servicii de pregătire profesională pentru ANOFM în mun. Chișinău . 
  • În urma evaluării realizate Consultantul /Consultanta /Compania de consultanță în accesibilitate va elabora un raport de evaluare care va cuprinde  recomandări pentru accesibilizarea fizică a  instituției de de învățământ profesional.

Perioada estimată pentru realizarea activităților propuse este 01.07.2022-31.10.2022

Cerințele față de Consultant /Consultantă /Compania de consultanță în accesibilitate

Studii și experiență dovedită în următoarele domenii:
-Drepturile omului, 

accesibilitate și urbanism, 

participare

 Experiență:
– Experiență dovedită, de cel puțin 3 ani, în domeniile menționate ,

 Cunoștințe și abilități:
– Cunoașterea specificului domeniului în care prestează serviciile de consultanță;
– Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii);
– Abilități de gândire critică;
– Abilități de analiză, evaluare și raportare;
– Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
– Responsabilitate.

Vă rugăm să depuneți/transmiteți Dosarul de participare format din: 

  • oferta pentru serviciile menționate  mai sus în care să fie incluse  costurile detaliate per poziție inclusiv cu indicarea numărului de zile pentru fiecare poziție în parte. Ofertantul va indica prețurile în MDL ținând cont de faptul că din această sumă solicitantul va deduce taxele și impozitele obligatorii aferente pentru onorariul achitat.  
  • CV-ul candidatului/candidatei

Candidații pot depune dosarul în mod electronic la adresa [email protected] cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea în titlul mesajului: CDPD_Concurs_servicii de consultanță accesibilitate sau pe suport de hârtie la adresa Pușkin 16 of. 5 mun. Chișinău.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 30.06. 2022.
Ofertele întârziate vor fi respinse.
Doar candidații  preselectați vor fi invitați pentru proba de interviu

 

Relații la telefon 067252136 

Persoana de contact Iuliana Bulicanu Coordonator de proiect 

Vitalie Meșter 

Director executiv CDPD.