Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități(CDPD), în colaborare cu Institutul de Cercetări Științifice în Construcții (INCERCOM), a organizat, în perioada 19 februarie – 6 martie 2020, 4 instruiri despre standardele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. La aceste instruiri au participat 81 de profesioniști din domeniul arhitecturii, verificatori de proiecte și alți specialiști din domeniul construcțiilor din diferite regiuni ale țării. Scopul urmărit de organizatori prin această activitate este de a preveni încălcările standardelor de accesibilitate, începând cu etapa de proiectare a unei clădiri și până la darea ei in exploatare.

Participanții au învățat despre legislația cu privire la standardele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități; conceptul de „design universal” și adaptare rezonabilă; normativele internaționale ISO în accesibilitate și alte standarde internaționale de construcție pentru interiorului și exteriorului unei clădiri.

Participanții au confirmat ca una dintre cauzele de nerespectare a standardelor de accesibilitate este indiferența societății și este abordată, în general, dar nu se cunosc standarde specifice prevăzute în legislație. Cea mai mare problema, în opinia lor, este că proprietarii edificiilor, în procesul de construcție nu respectă în totalitate proiectele elaborate de arhitecți. La întrebarea despre ce aspecte noi despre accesibilitate ați aflat pe parcursul instruirii unul din participanți au remarcat „informațiile despre accesibilizarea unui bloc sanitar pentru persoanele cu dizabilități”.

Arhitecții, proiectanții, inginerii în construcție au confirmat că în ultimii 5 ani există tendința de respectare a standardelor în accesibilitate la construcția clădirilor publice.

Cu acest prilej, echipa CDPD, își exprimă recunoștința sa administrației INCERCOM pentru deschidere și colaborare în promovarea respectării dreptului la accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Activitatea este organizată în cadrul proiectului ”Colaborarea dintre persoanele cu dizabilități și autoritățile publice pentru implementarea politicilor ce vizează domeniul accesibilități”, finanțat de Ambasada Finlandei în Republica Moldova, cu sediul la București.

Arhitecții și inginerii în construcții din Moldova și-au edificat cunoștințele în domeniul accesibilități clădirilor și spațiilor publice