La data de 22 septembrie 2020 a avut loc prezentarea Raportului de evaluare a nivelului accesibilității  a 21 de  clădiri  publice din orașul Orhei și a  Planului  de Acțiuni pentru accesibilizarea  spațiului public din  aceeași localitate. Acest eveniment a fost organizat de grupul de inițiativă în frunte cu  Marcel Lemnarul, dna Dorina Stratu și coordonatorul regional CDPD, Iuliana Bulicanu.

La acest eveniment au participat reprezentanta Consiliului Raional Orhei, dna Elena Guta din cadrul  Direcției de Asistență Socială. Din partea Primăriei au participat arhitectul orașului,  Oleg Maievschi, Tatiana Gorea consilier municipal, Valerian Cristea, Viceprimar pe domeniu social și Primarul orașului Orhei, Pavel Verejanu.

În cadrul ședinței de prezentare a  Raportului de evaluare au fost abordate  mai multe probleme cu care se confruntă persoanele cu mobilitatea redusă, cum ar fi:  rampele inaccesibile, bordurile înalte, lipsa grupurilor sanitare accesibile, lipsa transportului  public accesibil pentru persoane cu dizabilități etc.

Reprezentanții APL au menționat că  sunt deschiși spre colaborarea cu CDPD în vederea  accesibilizării intrării în clădirea primăriei și adaptarea grupului sanitar la necesitățile persoanelor cu dizabilități. Respectiv se va ține cont de recomandările din raportul oferit. Domnul  Oleg Maievschi arhitectul orașului a menționat că  la necesitate va consulta expertul AO. CDPD în accesibilitate în scopul  accesibilizării obiectelor de menire publică care se află în reconstrucție

De asemenea dl viceprimar s-a arătat interesat de a colabora cu ONG-urile locale și cele internaționale pentru a îmbunătăți calitatea vieții  persoanelor din categoriile social vulnerabile.

Ca rezultat al proiectului am reușit să scoatem în evidență provocările persoanelor cu dizabilități.  Viceprimarul de Orhei, Valerian Cristea ține legătura cu  Marcel Lemnarul promotor CDPD, pentru a identifica  posibilitatea de a  oferi  scaune rulante pentru persoanele cu dizabilități locomotorii din orașul Orhei.

Autoritățile Publice Locale informate cu privire la gradul de accesibilitate a clădirilor publice din orașul Orhei în rezultatul prezentării Raportului de Acccesibilitate a clădirilor publice și a Planului de Acțiuni în vederea accesibilizării acestor clă