În legătura cu răspândirea infecției Covid-19, în Republica Moldova pentru perioada 17 martie 2020 – 15 mai 2020 a fost declarată starea de urgență, stare care implică modificarea esențială a regulilor de conviețuire socială, inclusiv limitarea unor drepturi și libertăți ale omului.

 

Despre evoluția situației epidemiologice din țară precum și alte subiecte de interes public vizând starea de urgență în RM, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Comisia pentru Situații Excepționale a RM precum și Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică comunică prin intermediul conferințelor de presă.

 

Constatăm cu regret, informațiile comunicate de către autorități nu sunt traduse în limbajul semnelor, astfel fiind inaccesibile  pentru persoane cu dizabilitate de auz. Limbajul semnelor reprezintă în sine unicul format accesibil de comunicare pentru această categorie de persoane. Acest fapt duce la creșterea gradului de vulnerabilitate a persoanelor cu dizabilitate de auz în exercitarea drepturilor și libertăților sale fundamentale.

 

La data de 01 aprilie 2020, CDPD în comun cu Asociația Surzilor din Republica Moldova s-au adresat către autoritățile vizate cu solicitarea de a asigura comunicarea informației despre situația epidemiologică și altă informație de interes public în formate însoțite de interpretarea concomitentă în limbajul semnelor, prin angajarea unui interpret.

 

Totodată, a fost sesizat Avocatul Poporului și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității cu solicitarea de a interveni în limita competențelor sale pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilitate de auz la informații oficiale în formate accesibile și adecvate.

 

Din reportajul realizat de PRO TV Chișinău, reiese că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a comunicat că angajarea unui interpret în limbajul semnelor nu este posibilă din cauza indisponibilității acestora https://protv.md/coronavirus/persoanele-cu-deficiente-de-auz-nu-sunt-informate-de-autoritati-despre-pandemia-de-coronavirus-doua-ong-uri-au-sesizat-autoritatile-si-consiliul-pentru-egalitate-video—2525109.html

 

CDPD condamnă inacțiunile autorităților și consideră motivele invocate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în susținerea imposibilității angajării unui interpret în limbajul semnelor ca fiind nejustificate și abuzive. Or practicarea discriminării de către autoritățile publice constituie o formă gravă a discriminării.

În acest context, facem apel către autoritățile vizate să ia o atitudine responsabilă pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități de auz la informațiile oficiale, într-un format accesibil și adecvat.