La 8 august 2018, organizațiile societăți civile ce activează în domeniul asigurării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități împreună cu organizațiile din domeniul urbanismului și a proiectării au depus Avizul comun, asupra proiectului HG privind modificarea și completarea Regulamentului Circulației Rutiere nr. 357 din 13.05.2009, supus consultărilor publice de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Ținem să menționăm că această inițiativă legislativă a MAI rezultă din acțiunile de advocacy realizate în comun de către organizațiile societății civile ce activează în domeniul asigurării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități a grupurilor de inițiativă civică și susținute de organizațiile din domeniul urbanismului și proiectării.

Propunerea de modificare și completare a Regulamentului de Circulație Rutieră are drept scop asigurarea respectării drepturilor pietonilor cu mobilitate redusă la libera deplasare pe trotuare, interzicerea blocării scărilor și a rampelor de acces precum și responsabilizarea șoferilor pentru încălcarea acestor drepturi.

 

AVIZ asupra HG 357 din 13.05.09 pentru completarea RCR depus 08.08.18