Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități în colaborare cu organizațiile membre ale platformei civice Chișinăul Accesibil pentru Toți a organizat pe 13 octombrie Auditul mobilității pietonale a Parcului Catedralei. Au fost evaluate trotuarele în interiorul grădinii publice, precum și căile de acces spre locul de agrement, împreună cu străzile adiacente. În calitate de evaluatori au participat persoane cu dizabilități, împreună cu organizațiile civice care-i reprezintă.

După o succintă prezentare și instruire, participanții la Auditul mobilității pietonale au fost împărțiți în patru grupuri, care au evaluat pistele pietonale din interiorul parcului, precum și străzile, trotuarele și stațiile de așteptare din preajmă. Cu ajutorul unor chestionare speciale, activiștii civici au înregistrat aspectele negative care limitează accesul spre zona de agrement sau deplasarea în interior. De asemenea, evaluatorii au observat și elementele pozitive care fac plăcută aflarea în Parcul Catedralei. La încheierea activității participanții au împărtășit impresiile lor și au formulat recomandări pentru îmbunătățirea mobilității pietonale a parcului din centrul capitalei.

Evaluarea mobilității pietonale este un eveniment care se desfășoară pentru prima dată în Republica Moldova. Inițiativa încurajează implicarea grupurilor din comunitatea locală și a cetățenilor interesați în evaluarea mobilității și siguranței unor zone urbane prin observarea felului în care pietonii și conducătorii auto folosesc o anumită stradă sau intersecție. Informația este folosită pentru promovarea accesului la spațiile municipale, în egală măsură, atât pentru conducători auto, cât și pentru pietoni, inclusiv pentru grupurile de persoane cu mobilitate redusă.

Evenimentul este organizat în contextul reabilitării Parcului Catedralei Metropolitane, planificat de Primăria Chișinău pentru anul 2021 și are scopul să încurajeze participarea comunității locale în procesul de consultare și proiectare a spațiilor urbane. Concluziile Auditului mobilității pietonale vor fi prezentate autorităților municipale sub forma unui raport, însoțit de de recomandări.

Această activitate este organizată în cadrul proiectului Constituirea unui mecanism de participare a grupurilor cu mobilitate redusă în cadrul Primăriei mun. Chișinău, implementat de către Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova/ Departamentul Buna Guvernare.

N.B. Pentru a vizualiza evenimentul Auditul mobilității pietonale în Parcul Catedralei din Chișinău, vă rugăm să accesați următorul link: https://fb.watch/15ovw5qDEQ/

Sau vizionați mai jos

 

Căile de acces ale Parcului Catedralei din Chișinău au fost supuse unui audit al mobilității pietonale