Home/Drepturi

Право лиц с ограниченными возможностями на доступную среду – Пояснительный лист

Право на доступность означает, что люди с ограниченными возможностями имеют право иметь доступ ко всему, что существует в обществе, чтобы предоставить людям с ограниченными возможностями условия для самостоятельной жизни.

Физическая доступность относится к зданиям, дорогам, к транспорту, сооружениям, а также товарам и услугам, предоставляемым населению.
Под информационной доступностью понимаются средства передачи информации (язык, текст), электронные средства связи […]

2020-06-30T17:24:49+00:00June 30th, 2020|Drepturi|0 Comments

Dreptul la accesibilitate – Fișa explicativă

Dreptul la accesibilitate înseamnă că persoanele cu dizabilități au dreptul de a avea acces la tot, ce există în comunitate, pentru a asigura persoanelor cu dizabilități condiții pentru o viață independentă.
Accesibilitatea fizică se referă la clădiri, drumuri, transport, instalații, precum și bunuri și servicii furnizate (acordate) publicului;
Accesibilitatea informațională se referă la mijloacele de comunicare a […]

2020-07-03T12:56:24+00:00June 30th, 2020|Drepturi|0 Comments

Libertatea de expresie, opinie și accesul la informație – Fișa explicativă

Accesul la informație a persoanelor cu dizabilități

Accesul la informație a persoanelor cu dizabilități înseamnă oferirea informațiilor destinate publicului larg către persoanele cu dizabilităţi prin mijloace ușor de folosit și ușor de înțeles pentru diverse tipuri de dizabilități, la timp şi fără cost suplimentar.

Comunucarea informației, furnizarea serviciilor de informare şi comunicare, inclusiv serviciilor electronice şi de […]

2020-06-30T17:26:36+00:00June 30th, 2020|Drepturi|0 Comments

Свобода выражения, мнения и доступ к информации лиц с ограниченными возможностями – Пояснительный лист

Право на доступ к информации

Доступ к информации для людей с ограниченными возможностями означает предоставление информации посредством простых в использовании и понятных средств для различных типов ограниченных возможностей, вовремя и без дополнительных затрат.
Передача информации, предоставление информационных и коммуникационных услуг, включая электронные и экстренные услуги, должны быть такими, чтобы они были доступны для людей с различными видами […]

2020-06-30T17:25:06+00:00June 30th, 2020|Drepturi|0 Comments

Защита людей с ограниченными возможностями от эксплуатации, насилия и жестокого обращения – Пояснительный лист

Закон защищает людей с ограниченными возможностями против эксплуатации, насилия и злоупотребления
Злоупотребление это ограничение прав и свобод человека, используя его уязвимость. Злоупотребление, совершенное с целью эксплуатации, наказывается согласно ст. 165 (торговля людьми) и или 206 (торговля детьми) Уголовного кодекса (УК).
Эксплуатация человека означает получение бесплатной выгоды с использованием этого человека или обстоятельств, связанных с ним. Эксплуатация может […]

2020-06-30T17:25:55+00:00June 16th, 2020|Drepturi|0 Comments

Protecția persoanelor cu dizabilități împotriva exploatării, violenței și abuzului – Fișa explicativă

Legea protejează persoanele cu dizabilități împotriva exploatării, violenței și abuzului

Abuzul este limitarea drepturilor și libertăților unei persoane, profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia. Abuzul săvârșit în scop de exploatare se pedepsește conform art. 165 și rt. 206 Cod Penal.
Exploatarea unui om înseamnă obținerea gratuită a unor avantaje prin folosirea acestui om sau a unei […]

2020-06-30T17:26:19+00:00June 16th, 2020|Drepturi|0 Comments

Право лиц с ограниченными возможностями на равенство и недискриминацию – Пояснительный лист

Пояснительный лист к постеру «Поддержка людей с ограниченными возможностями в доступе к правосудию», в доступном изъяснении:

«Право лиц с ограниченными возможностями на равенство и недискриминацию»

Люди с ограниченными возможностями имеют право на защиту закона наравне с другими

Это право означает, что:

  • o люди с ограниченными возможностями имеют равные права с другими людьми, во всех сферах жизни;
  • o помимо […]
2020-06-01T18:23:09+00:00June 1st, 2020|Drepturi|0 Comments

Dreptul persoanelor cu dizabilități la egalitate și nediscriminare – Fișa explicativă

Fișa explicativă la posterul „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție” pe înțelesul tuturor:
„Dreptul persoanelor cu dizabilități la egalitate și nediscriminare”

Persoanele cu dizabilități au dreptul la protecția legii în condiții de egalitate cu ceilalți

Acest drept înseamnă că:

  • o persoanele cu dizabilități au aceleași drepturi ca și ceilalți oameni, în toate domeniile vieții;
  • o persoanele […]
2020-06-01T18:23:27+00:00June 1st, 2020|Drepturi|0 Comments