Home/Drepturi

Dreptul persoanelor cu dizabilități de a participa la viața politică și publică

Persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa efectiv și independent la viața politică și publică, în condițiile de egalitate cu ceilalți.

Dreptul persoanelor cu dizabilități de a participa la viața politică include în sine urmtoarele drepturi:

  • dreptul de a alege (de a vota) o persoană pentru a ocupa o funcție cu caracter public;
  • dreptul de […]
2020-12-26T17:10:41+00:00December 26th, 2020|Drepturi|Comments Off on Dreptul persoanelor cu dizabilități de a participa la viața politică și publică

Dreptul persoanelor cu dizabilități la accesul efectiv la justiție

Persoanele cu dizabilități au dreptul la accesul liber și efectiv la actul de justiție, în condiții de egalitate cu ceilalți.

Accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități include următoarele drepturi:

–          dreptul de a participa în cadrului unui proces judiciar și prejudiciar;

–          accesul la serviciile gratuite a unui avocat, în tot cursul procesului.

Dreptul de a participa în […]

2020-12-26T17:11:40+00:00December 26th, 2020|Drepturi|Comments Off on Dreptul persoanelor cu dizabilități la accesul efectiv la justiție

Libertatea de gândire, de conștiință și de religie/convingeri a persoanelor cu dizabilități

Fiecare persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie/convingeri.

Libertatea de gândire include dreptul de a-și forma anumite idei, viziuni și cunoștințe și de a le schimba, în mod liber și independent.

Libertatea de conștiință este o parte componentă a libertății de gândire și constă în libertatea de a alege liber ideile morale […]

2020-12-26T17:09:28+00:00December 26th, 2020|Drepturi|Comments Off on Libertatea de gândire, de conștiință și de religie/convingeri a persoanelor cu dizabilități

Libertatea de întrunire și de asociere

Libertatea de întrunire presupune posibilitatea oricăror persoane de a se aduna pentru a transmite ideile și mesajele către puterea de stat și întregii societăți, în mod pașnic, fără obstacole din partea statului.

 

Întrunirile pașnice sunt o formă a democrației directe – o metodă de comunicare dintre popor și stat. Astfel, atunci când este încălcat acest drept, suferă democrația.

 

Conform […]

2020-12-26T14:13:40+00:00December 26th, 2020|Drepturi|Comments Off on Libertatea de întrunire și de asociere

Dreptul persoanelor cu dizabilități la respectarea vieții private și de familie

Persoanele cu dizabilități au dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului corespondenței /comunicațiilor.

 

Dreptul persoanelor cu dizabilități la viața privată cuprinde dreptul de a stabili și dezvolta relații cu alte persoane în toate aspectele vieții și dreptul de a fi protejat  împotriva divulgării informațiilor despre viața privată, fără consimțământul său. […]

2020-12-28T07:42:19+00:00December 26th, 2020|Drepturi|Comments Off on Dreptul persoanelor cu dizabilități la respectarea vieții private și de familie

Protecția socială a persoanelor cu dizabilități

Persoanele cu dizabilități au dreptul la standarde de viață și de proteciție socială adecvate și îmbunătățirea continua a condițiilor de trai.

Pentru acest scop, legislația prevede accesul persoanelor cu dizabilități la:

  • prestații de asigurări sociale (pensii, alocații sociale, suport financiar de stat, îndemnizații)
  • prestații de asistență socială (ajutor social, compensații/ajutor pentru […]
2022-10-05T16:25:13+00:00December 26th, 2020|Drepturi|Comments Off on Protecția socială a persoanelor cu dizabilități

Dreptul persoanelor cu dizabilități la muncă și la formarea profesională

Persoanele cu dizabilități au dreptul de a munci la locul de muncă liber ales. Pentru exercitarea acestui drept, persoanele cu dizabilități beneficiază de serviciile gratuite de orientare profesională (prestate de școli, ANOFM), având ca scop identificarea – pentru fiecare persoană – a celei mai potrivite profesii, conform intereselor şi aptitudinilor sale.

Persoanele cu dizabilități apte de […]

2020-12-26T14:14:00+00:00December 23rd, 2020|Drepturi|Comments Off on Dreptul persoanelor cu dizabilități la muncă și la formarea profesională

Dreptul la educație a persoanelor cu dizabilități

Dreptul la educație
Persoanele cu dizabilităţi au accesul liber la sistemul educaţional de toate nivelele (preșcolar, școlar (învățământ general sau special), învățământ profesional tehnic, învățământ superior), fără discriminare.
Dizabilitatea nu poate fi un obstacol pentru ca o persoana cu dizabilități să învețe.
Pentru a asigura a persoanelor cu dizabilități dreptul la educație, instituțiile de învățământ trebuie:
– să aibă […]

2020-12-26T14:14:07+00:00December 22nd, 2020|Drepturi|Comments Off on Dreptul la educație a persoanelor cu dizabilități

Dreptul la accesibilitate

Dreptul la accesibilitate înseamnă că persoanele cu dizabilități au dreptul de a avea acces la tot, ce există în comunitate, pentru a asigura persoanelor cu dizabilități condiții pentru o viață independentă.
Accesibilitatea fizică se referă la clădiri, drumuri, transport, instalații, precum și bunuri și servicii furnizate (acordate) publicului;
Accesibilitatea informațională se referă la mijloacele de comunicare a […]

2020-12-26T14:14:11+00:00June 30th, 2020|Drepturi|Comments Off on Dreptul la accesibilitate