Home/Proiecte Curente

Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție

Finanțator: Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democratie,  Drepturile Omului    si Munca, implementat de Millennium DPI Partners

Perioada de implementare: 1 Martie 2020 – 31 iulie 2021

Scopul proiectului: Reducerea vulnerabilității persoanelor cu dizabilități în exercitarea drepturilor lor și în accesul la justiție

Obiectivele proiectului:

Obiectivul 1. Persoanele cu dizabilități sunt informate și sunt încurajate să își apere drepturile.

Obiectivul […]

2020-03-25T08:53:55+00:00March 25th, 2020|Proiecte Curente|0 Comments

Colaborarea dintre persoanele cu dizabilități și autoritățile publice centrale și locale în vederea implementării politicilor ce vizează domeniul accesibilității

Perioada de implementare: 01.07. 2019-30.06.2020

Scopul proiectului:  Creșterea gradului de colaborare între persoanele cu dizabilități și autoritățile publice la nivel local  și central pentru a facilita punerea în aplicare a politicilor ce vizează domeniul accesibilității.

Obiectivele proiectului:

  1. Mobilizarea și abilitarea a 12 persoane cu dizabilități și a activiștilor civici din 6 regiuni (municipii) ale țării (nord, centru, […]
2020-03-19T02:45:33+00:00July 25th, 2019|Proiecte Curente|0 Comments

Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități în viața publică

Perioada de implementare: 01.01.2019-31.12.2021

Scopul proiectului: Sporirea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova prin acțiuni de promovare, apărare și monitorizare a respectării drepturilor lor fundamentale.

 Obiectivele proiectului:

Facilitarea racordării la CRPD a minim 15 acte normative naționale, inclusiv prin monitorizarea corespunderii cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului a cel puțin 5 politici publice, pe […]

2020-05-08T14:40:39+00:00April 17th, 2019|Proiecte Curente|0 Comments

Dezvoltarea unei platforme de informare și consultanță în ”design-ului universal”, pentru un oraș mai sigur, accesibil și confortabil

Proiect ”Dezvoltarea unei platforme de informare și consultanță în ”design-ului universal”, pentru un oraș mai sigur, accesibil și confortabil”

Perioada: 01.12.2018-30.06.2020

Scopul: Dezvoltarea unei platforme de informare și consultanță, în aplicarea practică a principilor ”design-ului universal” și normativelor de accesibilitate

 

Obiective:

  1. Îmbunătățirea accesului pentru proiectanți și servicile municipale, la informația privind bunele practici, standardele și normativele privind ”design-ului […]
2020-03-26T14:15:06+00:00January 5th, 2019|Proiecte Curente|0 Comments