Home/Proiecte Curente

Inițiativa civică pentru promovarea mobilității pietonale în mun. Chișinău

Inițiativa civică pentru promovarea mobilității pietonale în Municipiul Chișinău”

proiect realizat cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova-

Departamentul Buna Guvernare

 

Perioada de implementare: 18.12.2020-17.12.2021

Scopul proiectului: sporirea gradului de participare a cetățenilor (în special din rândul Grupurilor cu mobilitate redusă (GMR), la luarea deciziilor privind obiectivele spațiul public din mun. Chișinău, pentru ca […]

2021-03-22T09:20:06+00:00March 22nd, 2021|Proiecte Curente|Comments Off on Inițiativa civică pentru promovarea mobilității pietonale în mun. Chișinău

Respectarea dreptului la incluziune a grupurilor vulnerabile prin implicarea societății civile la promovarea bunei guvernări la nivel local

Scopul proiectului: Respectarea legislației cu privire la incluziunea persoanelor din categoriile social-vulnerabile de către APL- ule în baza principiului de bună guvernare prin consolidarea societății civile la nivel local din 3 localități: Ialoveni, com.Hîrtopul Mare raionul Criuleni, Strășeni

 

Obiective: 

  1. Suport pentru APL din regiunile țintă în implementarea principiilor de bună guvernare, […]
2021-02-01T17:59:22+00:00February 1st, 2021|Proiecte Curente|Comments Off on Respectarea dreptului la incluziune a grupurilor vulnerabile prin implicarea societății civile la promovarea bunei guvernări la nivel local

Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție

Finanțator: Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democratie,  Drepturile Omului    si Munca, implementat de Millennium DPI Partners

Perioada de implementare: 1 Martie 2020 – 31 iulie 2021

Scopul proiectului: Reducerea vulnerabilității persoanelor cu dizabilități în exercitarea drepturilor lor și în accesul la justiție

Obiectivele proiectului:

Obiectivul 1. Persoanele cu dizabilități sunt informate și sunt încurajate să își apere drepturile.

Obiectivul […]

2020-03-25T08:53:55+00:00March 25th, 2020|Proiecte Curente|Comments Off on Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție

Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități în viața publică

Perioada de implementare: 01.01.2019-31.12.2021

Scopul proiectului: Sporirea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova prin acțiuni de promovare, apărare și monitorizare a respectării drepturilor lor fundamentale.

 Obiectivele proiectului:

Facilitarea racordării la CRPD a minim 15 acte normative naționale, inclusiv prin monitorizarea corespunderii cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului a cel puțin 5 politici publice, pe […]

2020-05-08T14:40:39+00:00April 17th, 2019|Proiecte Curente|Comments Off on Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități în viața publică

Dezvoltarea unei platforme de informare și consultanță în ”design-ului universal”, pentru un oraș mai sigur, accesibil și confortabil

Proiect ”Dezvoltarea unei platforme de informare și consultanță în ”design-ului universal”, pentru un oraș mai sigur, accesibil și confortabil”

Perioada: 01.12.2018-30.06.2020

Scopul: Dezvoltarea unei platforme de informare și consultanță, în aplicarea practică a principilor ”design-ului universal” și normativelor de accesibilitate

 

Obiective:

  1. Îmbunătățirea accesului pentru proiectanți și servicile municipale, la informația privind bunele practici, standardele și normativele privind ”design-ului […]
2020-03-26T14:15:06+00:00January 5th, 2019|Proiecte Curente|Comments Off on Dezvoltarea unei platforme de informare și consultanță în ”design-ului universal”, pentru un oraș mai sigur, accesibil și confortabil