Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la justiție, CDPD a venit cu inițiativa să evalueze accesibilitatea a 24 clădiri judecătorești din Republica Moldova. Recent, CDPD a evaluat accesibilitatea Curții de Apel Bălți.

Inițiativa CDPD a fost salutată de administrația instanței, care a manifestat deschierea și transparența în abordarea problemei accesibilității. Evaluarea accesibilității a avut loc în baza unui chestionar privind respectarea de către instanța a cerințelor de accesibilitate fizică și informațională pentru persoanele cu dizabilități.

Doamna Tilipeț Marina, șefa secretariatului, a comunicat: „Pentru anul 2020 sunt bugetate 50.000 lei pentru lucrările de accesibilizare. La moment instanța nu dispune nici de intrare accesibilă, nici de grupul sanitar adaptat la necesitățile persoanelor cu mobilitate redusă. Când au fost efectuate lucrările de amenajare a rampei de acces, administrația instanței a atenționat despre faptul că unghiul rampei nu este accesibil, însă executantul lucrărilor a invocat că nu există spațiu suficient pentru amenajarea unei rampe accesibile. În acest context, contăm mult pe expertiza CDPD pentru a identifica soluții optime de amenajare a unei rampe de intrare conform normativelor de accesibilitate.”

În cadrul evaluării CDPD a descoperit și alte neconformități cu normativele de accesibilitate. În baza rezultatelor evaluării, CDPD va întocmi un plan de acțiuni privind accesibilizarea instanței, inclusiv privind eliminarea neajunsurilor existente și îl va propune instanței spre o eventuală aprobare și implementare.

La rândul său administrația a comunicat că recomandările CDPD privind accesibilizarea instanței sunt binevenite și instanța este deschisă să le implementeze.

În acest context, CDPD apreciază înalt deschiderea și transparența instituției în abordarea problemei accesibilității.

Activitatea de evaluare a accesibilității instanțelor judecătorești a fost realizată de A.O. CDPD în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație,  Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners.

CDPD a evaluat accesibilitatea Curții de Apel Bălți