Activitatea de evaluare a instanței s-a efectuat în baza unui chestionar privind  îndeplinirea de către instituție a cerințelor de accesibilitate fizică și informațională pentru persoanele cu dizabilități.

În cadrul evaluării specialiștii Centrului au remarcat un grad mai înalt de accesibilitate a clădirii comparativ cu alte sedii ai instanțelor judecătorești din Republica Moldova. În special, clădirea dispune de mai multe elemente de informare (panouri, pictograme) pentru persoanele cu dizabilități auditive și psihosociale, intrare accesibilă și permite accesul persoanelor cu dizabilități la toate etajele clădirii cu ajutorul unui ascensor accesibil. Cu toate acestea, clădirea nu este adaptată la necesitățile persoanelor cu dizabilități de vedere.

În baza rezultatelor evaluării, CDPD va întocmi un plan de acțiuni privind eliminarea neajunsurilor existente și îl va propune administrației Judecătoriei spre o eventuală aprobare și implementare.

În acest context, CDPD exprimă mulțumiri administrației instanței pentru deschiderea și transparența în abordarea problemei accesibilității.

Activitatea de evaluare a accesibilității instanțelor judecătorești a fost realizată de A.O. CDPD în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație,  Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners.

CDPD a evaluat accesibilitatea Curții de Apel Chișinău