Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la justiție, CDPD a venit cu inițiativa să evalueze accesibilitatea a 24 clădiri judecătorești din Republica Moldova. Recent, CDPD a evaluat accesibilitatea Judecătoriei Căușeni. Activitatea de evaluare a instanței a fost efectuată în baza unui chestionar privind îndeplinirea de către instituție a cerințelor de accesibilitate fizică și informațională pentru persoanele cu dizabilități.

În cadrul evaluării s-au descoperit unele neconformități cu normativele de accesibilitate. În special, s-a constatat că din cele trei rampe de intrare doar două au unghiul de înclinație accesibil, nici un grup sanitar nu corespunde cerințelor de accesibilitate, pragurile ușilor sunt foarte înalte, iar căile de circulație în interiorul clădirii nu sunt marcate cu pavaj tactil.

Administrația Judecătoriei a salutat inițiativa CDPD și a comunicat că pentru anul 2020 au fost alocate 66000 lei care urmează să fie folosiți pentru accesibilizarea grupului sanitar și a rampei de intrare. }n acest context, CDPD s-a oferit să furnizeze instanței toată informația privind cerințele  normativelor de accesibilitate în vigoare.

Totodată, în baza rezultatelor evaluării, CDPD va întocmi un plan de acțiuni privind accesibilizarea instanței pentru următorii ani și îl va propune administrației Judecătoriei spre o eventuală aprobare și implementare.

În acest context, CDPD apreciază înalt deschiderea și transparența instanței în abordarea problemei accesibilității.

Conform prevederilor pct. 6.4.3 din Planul de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti (aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 21 din 03.03.2017), construirea clădirii noi pentru Judecătoria Căușeni urma să fie efectuată în perioada anilor 2018 – 2020, iar potrivit pct. 6.6 din același Plan, trecerea în clădirea nouă ar trebui să aibă loc deja în anul 2021. Cu regret, lucrările de construcție înregistrează întârzieri semnificative. În anul 2018 pentru pregătirea proiectelor de construcţie a sediului Judecătoriei Căuşeni  au fost alocate 865.8 mii lei. Despre evoluția ulterioară a lucrărilor nu sunt date.

Activitatea de evaluare a accesibilității instanțelor judecătorești este realizată de A.O. CDPD în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație,  Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners.

CDPD a evaluat accesibilitatea Judecătoriei Căușeni