Activitatea de evaluare a instanței a fost efectuată în baza unui chestionar privind îndeplinirea de către instituție a cerințelor de accesibilitate fizică și informațională pentru persoanele cu dizabilități.

În cadrul evaluării s-au descoperit unele neconformități cu normativele de accesibilitate. În special, clădirea nu dispune de rampa de intrare, fiind instalate șinele din beton, acoperite cu materialele lunecoase, sub un unghi foarte abrupt, prezintând pericol înalt de accidentare. Grupul sanitar nu este accesibil pentru persoanele cu dizabilități. Căile de circulație în interiorul clădirii nu sunt accesibile din cauza pragurilor înalte și lipsei pavajului tactil.

În baza rezultatelor evaluării, CDPD va întocmi un plan de acțiuni privind accesibilizarea instanței pentru următorii ani și îl va propune administrației Judecătoriei spre o eventuală aprobare și implementare.

În acest context, CDPD exprimă mulțumiri administrației instanței pentru deschiderea și transparența în abordarea problemei accesibilității.

Conform prevederilor pct. 16.3 din Planul de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti (aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 21 din 03.03.2017), construirea clădirii noi pentru Judecătoria Cimișlia urmează să fie efectuată în perioada anilor 2024-2026, iar potrivit pct. 16.5 din același Plan, trecerea în clădirea nouă trebuie să aibă loc în anul 2027.

Activitatea de evaluare a accesibilității instanțelor judecătorești este realizată de A.O. CDPD în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație, Drepturile mului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners.

 
CDPD a evaluat accesibilitatea Judecătoriei Cimișlia