Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la justiție, CDPD a venit cu inițiativa să evalueze accesibilitatea a 24 clădiri judecătorești din Republica Moldova. Recent, CDPD a evaluat accesibilitatea Judecătoriei Criuleni (sediul central). Activitatea de evaluare a instanței a fost efectuată în baza unui chestionar privind îndeplinirea de către instituție a cerințelor de accesibilitate fizică și informațională pentru persoanele cu dizabilități.

În cadrul evaluării s-au descoperit unele neconformități cu normativele de accesibilitate. În special, unghiul rampei de intrare în clădire constituie 43% (deși normativele prevăd un unghi de 8%), iar pe suprafața rampei sunt aplicate materialele lunecoase. Grupul sanitar nu dispune de closet, fiind inaccesibil pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant. Căile de circulație în interiorul clădirii nu sunt accesibile din cauza pragurilor înalte și lipsei pavajului tactil.

Administrația Judecătoriei a comunicat că pentru anul 2020 au fost alocate 20000 lei pentru accesibilizarea grupului sanitar, însă ulterior s-a constatat că această sumă nu este suficientă pentru realizarea lucrărilor. Astfel, reprezentanții CDPD au propus alocarea sumei respective la reamenajarea rampei de intrare în clădire și s-au oferit să furnizeze instanței informația necesară privind normativele de accesibilitate a rampelor.

Totodată, în baza rezultatelor evaluării, CDPD va întocmi un plan de acțiuni privind accesibilizarea instanței pentru următorii ani și îl va propune administrației Judecătoriei spre o eventuală aprobare și implementare.

În acest context, CDPD apreciază înalt deschiderea și transparența instanței în abordarea problemei accesibilității.

Conform prevederilor pct. 15.3 din Planul de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti (aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 21 din 03.03.2017), construirea clădirii noi pentru Judecătoria Criuleni urma să fie efectuată în perioada anilor 2024-2026, iar potrivit pct. 15.5.1 din același Plan, trecerea în clădirea nouă trebuie să aibă loc în anul  2027.

Activitatea de evaluare a accesibilității instanțelor judecătorești este realizată de A.O. CDPD în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație,  Drepturile mului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners.

CDPD a evaluat accesibilitatea Judecătoriei Criuleni (sediul central)