Activitatea de evaluare a instanței s-a efectuat în baza unui chestionar privind  îndeplinirea de către instituție a cerințelor de accesibilitate fizică și informațională pentru persoanele cu dizabilități.

Sediul nou al Judecătoriei Ungheni a fost primul sediu unificat, care urma să fie construit conform Planul de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti (aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 21 din 03.03.2017). Clădirea a fost data în exploatare în anul 2018.

În cadrul evaluării specialiștii Centrului au remarcat un grad mai înalt de accesibilitate a clădirii comparativ cu alte sedii judecătorești din RM. În special, clădirea dispune de intrare accesibilă la parter, precum și de ascensorul accesibil care asigură accesul la etajele superioare. Suprafața căilor de circulație interioare este netedă și dreaptă, fără denivelări și trepte, ceea ce permite deplasarea autonomă a persoanelor utilizatoare de scaun rulant.

Cu toate acestea, clădirea nu este adaptată la necesitățile persoanelor cu dizabilități de vedere, grupurile sanitare nu dispun de spațiul suficient pentru efecturea virajelor necesare cu scaunul cu rotile, iar barele de suport de lângă closet nu sunt instalate corect.

În baza rezultatelor evaluării, CDPD va întocmi un plan de acțiuni privind eliminarea neajunsurilor existente și îl va propune administrației Judecătoriei spre o eventuală aprobare și implementare.

În acest context, CDPD exprimă mulțumiri administrației instanței pentru deschiderea și transparența în abordarea problemei accesibilității.

Activitatea de evaluare a accesibilității instanțelor judecătorești a fost realizată de A.O. CDPD în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners.

 
CDPD a evaluat accesibilitatea Judecătoriei Ungheni