Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la justiție, CDPD a venit cu inițiativa să evalueze accesibilitatea a 24 clădiri judecătorești din Republica Moldova. Inițiativa CDPD a fost susținută de Consiliul Superior al Magistraturii și de mai mulți președinți ai instanțelor judecătorești din Moldova.

Recent, CDPD a evaluat accesibilitatea sediului central al Judecătoriei Chișinău. Președintele judecătoriei, Radu Țurcan a salutat inițiativa CDPD, manifestând deschiderea în soluționarea problemei accesibilității. În special, domnul Țurcan a menționat: „Am dori să colaborăm intens cu organizațiile neguvernamentale în vederea accesibilizării clădirilor judecătoriei. Pentru anul 2020 sediului central al Judecătoriei Chișinău au fost alocate sursele financiare pentru accesibilizarea grupului sanitar. Lucrările de construcție vor începe în curând și vom avea nevoie de suportul informațional cu privire la cerințele normativelor de accesibilitate.”

CDPD a salutat inițiativa de accesibilizare a grupului sanitar și s-a angajat să ofere administrației Judecătoriei toată asistență necesară privind aplicarea normativelor de accesibilitate.

Totodată, în cadrul evaluării CDPD a descoperit unele neconformități cu normativele de accesibilitate ale altor elemente din clădire. În baza rezultatelor evaluării, CDPD va întocmi un plan de acțiuni privind accesibilizarea instanței, inclusiv privind eliminarea neajunsurilor existente și îl va propune instanței spre o eventuală aprobare și implementare.

În acest context, CDPD apreciază înalt deschiderea și transparența instituției în abordarea problemei accesibilității.

Conform prevederilor pct. 8.3 din Planul de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti (aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 21 din 03.03.2017), construirea clădirii noi pentru Judecătoria Chișinău (Palatul Justiției Chișinău) urma să fie efectuată în perioada anilor 2019-2022, iar potrivit pct. 8.5 din același Plan, trecerea în clădirea nouă trebuia să aibă loc în anul 2022. În legătură cu faptul că autoritățile nu au putut identifica un teren care ar corespunde necesităţilor pentru construcţia unei clădiri noi, Guvernul a decis să replanifice și să reconstruiască edificiul de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 162 în viitorul edificiul al Palatului Justiției din Chișinău. În acest scop, prin Hotărârea Guvernului nr. 804 din 11.10.2017 s-a hotărât transmiterea edificiului de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 162 din gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova în cea a Ministerului Justiției. Ulterior însă, această hotărâre a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 845 din 23.05.2018. La momentul actual este greu de prognozat când vor începe lucrările de construcție a Palatului Justiției Chișinău. Or, în rapoartele de activitate a Ministerului Justiției pentru anul 2018 și pentru anul 2019, nu se conțin informații privind acțiunile realizate în vederea construcției Palatului Justiției Chișinău.

Activitatea de evaluare a accesibilității instanțelor judecătorești a fost realizată de A.O. CDPD în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație,  Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners.

CDPD a evaluat accesibilitatea sediului central al Judecătoriei Chișinău