La 1 august 2019 CDPD împreună cu alți membrii a consiliului de administrare și secretariatul AOPD a realizat o ședință de lucru cu Doamna Ala Nemerenco ministra sănătății muncii și protecției sociale, în cadrul căreia au promovat includerea pe agenda Guvernului următoarele: identificarea resurselor și colaborarea cu organizațiile societății civile pentru continuarea politicilor de dezinstituționalizare și incluziune , dezvoltarea de servicii de suport comunicare pentru persoane cu dizabilități , dinamizarea eforturilor statului pentru dezvoltarea serviciilor medico-sociale pentru copii cu autism , asigurarea tuturor persoanelor cu dizabilitate severă cu serviciul social ”asistent personal ” , asigurarea persoanelor cu dizabilități cu fotolii rulante și echipamente asistive calitative conform necesităților individuale, Constituirea mecanismului independent de monitorizare a UN CRPD, Stabilirea punctelor focale în cadrul fiecărui minister pentru planificarea și implementarea prevederilor UN CRPD. Ratificarea protocolului opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități , modificarea și completarea legii nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în conformitate cu recomandările din 13.04 2017 a Comitetului ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități .