Colaborarea dintre CDPD și autoritățile municipale din Ceadîr-Lunga continua să aducă rezultate in vederea implementării politicii de accesibilitate la nivel local

La data de 16 august 2019 Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a avut o ședință de lucru cu primarul mun. Ceadîr-Lunga, dl. Topal Anatolie. În cadrul audienței reprezentanții CDPD,   Marianna Andruşoi,  Roman Arabadgi și Alexandru Stajila au abordat problema accesibilității  pentru persoanele cu mobilitate redusă la clădirile  şi drumurile publice din mun. Ceadîr-Lunga,  progresele realizate de primărie în colaborare cu CDPD în ultimii doi ani, precum şi viziunea comună asupra viitoarei cooperări în acest domeniu.

Domnul Topal Anatolie s-a arătat preocupat de problema accesibilității, a recunoscut că această problemă necesită o abordare sistemică şi a acceptat să colaboreze şi în continuare cu Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități în vederea atingerii unor rezultate frumoase în domeniul accesibilității. La această ședință a fost pus în discuție planul de acțiuni, propus de CDPD, pentru creșterea gradului de accesibilitate a clădirilor și drumurilor  publice din această localitate. Primarul mun. Ceadîr-Lunga şi-a manifestat interesul față de activitățile propuse şi a menționat că va acorda susținerea necesară pentru realizarea acestora.

Un alt subiect discutat au fost rezultatele de impact realizate de   Primărie în colaborare cu CDPD în ultimii ani. Menționăm, că în anul 2017, în cadrul proiectului finanțat de Ambasada Britanică din Chişinău, CDPD a inițiat un dialog cu Primăria mun. Ceadîr-Lunga în vederea accesibilizării clădirii primăriei pentru persoanele cu dizabilități. În rezultatul acestei colaborări, s-a reuşit alocarea de resurse financiare din bugetul municipal în vederea amenajării unei rampe şi accesibilizării trotuarului în preajma primăriei. Colaborarea primăriei mun. Ceadîr-Lunga s-a dovedit a fi una durabilă şi a continuat şi în următorii ani, deja după finalizarea proiectului. Astfel, în perioada 2018-2019 primăria mun. Ceadîr-Lunga a alocat resurse necesare şi, respectiv, a efectuat lucrări de amenajare a rampei de acces în clădirea Administrației municipale, a rampei de acces în clădirea Casei de Cultură precum şi lucrări de accesibilizare a grupului sanitar în cadrul acesteia.

În acest context, CDPD îşi exprimă recunoştință primarului mun. Ceadîr-Lunga, domnul Topal Anatolie, pentru deschiderea şi dedicație în abordarea problemei accesibilității, Ambasadei Britanice din Chişinău şi IM Swedish Development Partener pentru susținerea inițiativelor CDPD in colaborare cu primăria, precum şi Ambasadei Finlandei din Bucureşti pentru oportunitatea de continuare a colaborării cu autoritățile publice locale în vederea implementării politicii de accesibilitate.

 

Această activitate  este realizată în cadrul proiectului “Colaborarea persoanelor cu dizabilități cu autoritățile publice locale şi centrale în vederea implementării politicii de accesibilitate”, finanțat de Ambasada Finlandei cu sediul la  Bucureşti