Dragi prieteni, săptămâna trecută, în cadrul Campaniei „Chișinăul accesibil pentru toți” , cu suportul la multă lume dedicată din diverse organizații din Chișinău, Boston și Washington DC, au fost organizate un șir de evenimente pentru preluarea bunelor practici ale Primăriei orașului Boston de interacțiune a instituției cu comunitatea persoanelor cu dizabilități în procesul de accesibilizare a spațiilor și serviciilor publice ale orașului.

Evenimentele au început cu o întâlnire de lucru a doamnei Jessica Doonan, șefa aparatului Comisiei pentru persoanele cu dizabilități a Primăriei orașului Boston, Massachusetts, SUA, reprezentanții CDPD cu reprezentanții Primăriei Chișinău, inclusiv Viceprimarul, șefii direcțiilor și serviciilor relevante domeniului accesibilității, pentru împărtășirea bunelor practici de interacțiune a Primăriei orașului Boston cu comunitatea persoanelor cu necesități  speciale.

Apoi, o ședință similară a fost realizată cu participarea organizațiilor persoanelor cu necesități speciale, reprezentanților instituției ombudsmanului și a Consiliului pentru prevenirea
şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.

Ulterior, analizând contribuțiile acumulate pe parcursul celor două sesiuni, paticipanții au fost invitați la un atelier de lucru pentru inițierea configurării unui mecanism local de interacțiune dintre Primăria Chișinău și persoanele cu necesități speciale în procesul de accesibilizare a mun. Chișinău.

Acest ultim eveniment a ilustrat semnificația practică a principiului ”Nimic despre noi, fără noi”, în care deținătorii de drepturi și susținătorii lor au lucrat umăr la umăr cu decidenții pentru identificarea soluțiilor optime ale structurii, funcțiilor și atribuțiilor acestui mecanism. Rezultatele/ produsele întâlnirilor vor sta la baza următoarelor procese pentru configurarea mecanismului de interacțiune a Primăriei Chișinău cu comunitatea persoanelor cu necesități speciale în vederea asigurării  accesibilității la spațiile și serviciile publice. Facilitarea dialogului dintre platforma civică ”Chișinăul accesibil pentru toți” și primăria or. Boston a fost asigurată de către dl. Ion Schidu absolvent al programului Consiliilor Americane pentru Educație Internațională

Evenimentele au fost organizate de Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD),  în parteneriat cu     Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități,   Centrul Media pentru Tineri, ”Help Age” Moldova, Centrul de Urbanism și grupul de părinți ”Ask a Mom” în cadrul proiectului „Promovarea participării cetățenilor pentru un mediu accesibil în mun. Chișinău”, cu sprijinul Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova, IM Swedish Development Partner, Consiliile Americane pentru Educație Internațională  și Oficiului ONU pentru drepturile omului.

 

Configurarea mecanismului de interacțiune a Primăriei Chișinău cu comunitatea persoanelor cu necesități speciale în vederea asigurării accesibilității la spațiile și serviciile publice.