01.10.2014 – 31.03.2018

Scopul: Creșterea capacităților OSC-urilor din domeniul dizabilității de a influența politicile publice și de a reprezenta interesele constituenților în relațiile cu autoritățile publice locale la nivel central și local.

 

Obiectivele Proiectului:

  • Consolidarea capacităților OSC-urilor din domeniul dizabilității în organizarea campaniilor de advocacy, implicarea în procesele politicilor publice și mobilizarea constituenților;
  • Consolidarea capacităților CAJPD în planificarea organizațională și diversificarea resurselor financiare.

Grupul țintă, beneficiari:

Persoane cu dizabilități, părinți ai persoanelor cu dizabilități, OSC-uri ale persoanelor cu dizabilități.

 

Activități:

Instruirea organizaților OSC ăn promovarea  și mobilizarea constituenților

Coaching în advocacy pentru OSC-uri din  domeniul dizabilității la nivel local.

Implementarea campaniilor de advocacy de către OSC-urile partenere;

  • Mese rotunde la nivel local “Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități de a participa la viața politică și publică”;
  • Ședințe de lucru cu coordonatorii campaniilor de advocacy la nivel local;

Monitorizarea implementării Acordului de Asociere Moldova-UE la nivel local privind angajamentele  în domeniul dizabilități;

  • Elaborarea Raportului de monitorizare a implementării Acordului de Asociere Moldova-UE la nivel local privind angajamentele în domeniul dizabilității
  • Conferința de presă pentru prezentarea Raportului de monitorizare a implementării Acordului de Asociere Moldova-UE la nivel local privind angajamentele în domeniul dizabilității

Elaborarea studiului “Identificarea barierelor și lacunelor în procesul de contractare de către stat a serviciilor furnizate de OSC-uri”

  • Focus-grupuri;
  • Interviuri aprofundate cu reprezentanții Ministerului Sănătăți Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, OSC-urilor acreditate și OSC-urilor contractate.
  • Chestionare întocmite cu participarea reprezentanților OSC-urilor din domeniu  și  autorităților publice;

Campanie de informare despre problematica contractării sociale a OSC-urilor pentru prestarea serviciilor sociale.

Conferința Națională privind prezentarea Studiului ”Identificarea barierelor și lacunelor în procesul de contractare de către stat a serviciilor furnizate de OSC-uri” precum și a recomandărilor de îmbunătățire a legislației în domeniu.

Elaborarea recomandărilor priind îmbunătățire a cadrului normativ de reglementare a domeniului contractării sociale de către autoritățile publice  a OSC-urilor

Elaborarea strategiei CAJPD pentru anii 2016-2018
Revizuirea politicii de personal a CAJPD din perspectiva evaluării performanților angajaților, motivației și evitării conflictului de interese.

 

Rezultate:

– OSC-urile  se implică  în realizarea campaniilor de  advocacy precum și în mobilizarea constituenților pentru participarea acestora la procesele decizionale la nivel local;

– 9 OSC-uri implicate în programul de coaching
– Beneficiarii OSC –urilor, din cadrul programului de coaching, participă la inițierea / elaborarea / implementarea / monitorizarea a 9 politici de importanță națională/ regională;

-Raportului de monitorizare a implementării Acordului de Asociere Moldova-UE la nivel local privind angajamentele în domeniul dizabilității elaborat.

– Studiul “Identificarea barierelor și lacunelor în procesul de contractare de către stat a serviciilor furnizate de OSC-uri” elaborat.

– Recomandările priind îmbunătățirea cadrului normativ de reglementare a domeniului contractării sociale elaborate și transmise autorităților publice

– Strategia  CAJPD pentru anii 2016-2018 elaborată .
-10 apariții mas-media despre activitățile realizate în cadrul proiectului
– Politica  de  salariale CAJPD elaborată;

Buget: 1 190 759,93 MDL

 

Proiectul “Creșterea gradului de implicare a persoanelor cu dizabilități în procesele politicilor publice” a fost  implementat  de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, cu sprijinul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și al FHI-360
FHI 360 USAID 2014-2018