01.01.2016-31.12.2017

 

Scopul:

Creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova prin acțiuni de promovare, apărare și monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Obiective:

Persoanele cu dizabilități  sunt asistate  să-și apere și promoveze drepturile

Acte normative/politici publice naționale importante din domeniul dizabilității sunt armonizate cu prevederile UN CRPD

MIM este recunoscut ca autoritate independentă în monitorizarea implementării UN CRPD

Dezvoltarea organizațională CAJPD

 

Activități: 

Oferirea asistenței juridice  persoanelor cu dizabilități  și litigare strategică

Vizite mobile în teritoriu în scopul informării comunității privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Participarea  la consultarea  publică a politicilor publice

Participarea la audierea Moldovei la a 17 sesiune a Comitetului ONU

Team building în vederea autoevaluării anuale CAJPD

Cursul de dezvoltare profesionala a contabililor si auditorilor

Adunarea generală

 

Rezultate:

 

 • 350 persoane cu dizabilități și 16 ONG au beneficiat de asistență juridică și informare privind drepturile persoanelor cu dizabilități
 • 24 cazuri de litigare strategică realizate
 • Înlăturarea elementelor de discriminare,  pe criteriu de dizabilitate pe termen și pe criteriu de vârstă,  în acces la serviciile medicale și la serviciile de protecție socială. CNAM și CNAS s-au schimbat practicile pentru eliminarea elementelor de  discriminare,  pe criteriu de dizabilitate pe termen și pe criteriu de vârstă,  în acces la serviciile medicale și la serviciile de protecție socială  față de persoanele cu dizabilități, care  în virtutea dizabilității temporare, au optat pentru o categorie de pensie mai avantajoasă.
 • Încetarea aplicării practicilor discriminatorii din partea Ministerului Educației în privința elevilor cu dificultăți severe de învățare în acces la învățământul gimnazial obligatoriu.
 • Asigurarea dreptului la servicii calitative de ocrotire a sănătății pentru persoane cu dizabilități locomotorii, utilizatori de scaun rulant, în cadrul Spitalului raional Căușeni
 • 4 agenți economici au fost atrași la răspundere civilă pentru discriminarea persoanelor cu dizabilități.
 • Pentru 1 persoană cu dizabilitate de auz a fost înlăturat riscul de a fi lipsită de dreptul de proprietate asupra apartamentului precum și a fi evacuată forțat din locuința sa
 • Curtea de Apel Chișinău a devenit accesibilă pentru persoane cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant. Persoanele cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant au acces  neîngrădit la justiție înfăptuită de către Curtea de Apel Chișinău.
 • 3 instituții publice asigură condiții de accesibilitate  pentru persoane cu dizabilități beneficiari ai serviciilor oferite  de către aceste instituții.
 • 4 străzi principale (bd. Ștefan cel Mare, bd. Negruzzi, str. V. Alecsandri, str. Grenoble) și  strada M. Eminescu din centrul orașului Căușeni, au devenit mai accesibile pentru persoane cu dizabilități utilizatoare  de scaun rulant precum și pentru alte persoane cu mobilitate redusă.
 • 1 instituție media de cultură pedagogică a încetat instigarea la ură și discriminare a   elevilor cu dizabilități în realizarea  de către aceștia a dreptului la educație incluzivă.
 • 25 de persoane cu dizabilități dintre care 11 bărbați și 14 femei, și-au fortificat capacitățile în promovarea, apărarea și monitorizarea respectării drepturilor  persoanelor cu dizabilități.
 • Elaborarea și transmiterea către Comitetele UN a 3 rapoarte de alternativă privind asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități precum și facilitarea participării persanelor cu dizabilități la lucrările comitetelor UN CRPD, CRC și CESCR.
 • 5 persoane cu dizabilități (1 bărbat și 4 femei) și-au dezvoltat capacitățile pentru a face lobi și advocacy la nivel internațional.
 • Ca urmare a implicării CAJPD în procesul de consultare și monitorizare a politicilor publice precum și realizării cu succes a campaniilor de advocacy pentru promovarea politicilor publice au fost adoptate sau modificate și completate 27 acte normative ce vizează domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.
 • Gala RemarcAbilitatea ediția a II-a și a III-a.

 

BUGETUL : 2 156 498 MDL

 

Proiectul „ Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății”, a fost realizat  de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități cu suportul financiar al IM Swedish Development Partner.

 

IM SDP 2016-2017