Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății

01.01.2018-31.12.2018

Scopul proiectului: ”Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății”,

Obiectivele proiectului:

Imediate:

  1. Până la sfârșitul anului 2018, cadrul normativ național este ajustat în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CRPD).
  2. Până la sfârșitul anului 2018, persoanele cu dizabilități și organizațiile care îi reprezintă și-au dezvoltat capacitățile și se implică activ în promovarea și respectarea drepturilor persoanele cu dizabilități.

Obiective specifice:

  1. Persoanele cu dizabilități sunt asistate să-şi apere şi promoveze drepturile, până la sfârșitul anului 2018
  2. Acte normative/politici publice naţionale importante din domeniul dizabilității sunt armonizate cu prevederile UN CRPD
  3. OSC ale persoanelor cu dizabilități participă activ la monitorizarea drepturilor lor
  4. Dezvoltarea capacităților PD în realizarea campaniilor de advocacy pentru promovarea drepturilor PD la nivel local

Grupul țintă (beneficiari): Grupul țintă al acestui proiect au fost tinerii/ tinerele cu dizabilități, persoane cu dizabilități, părinții persoanelor cu dizabilități, ONG-urile din domeniul dizabilității.

ACTIVITĂȚI:

  1. Oferirea asistenței juridice persoanelor cu dizabilități şi litigare strategică

2.1. Participarea la consultarea publică a politicilor publice

2.2. Trening ”Quo vadis” Participarea persoanelor cu dizabilități  la viața publică și social- politică : Probleme. Oportunități  și perspective.

2.3. Participarea reprezentaților CDPD la Zero Project Conference 2018 de la Viena

3.1. Raport ”Monitorizarea respectării dreptului la muncă și angajarea în muncă a  persoanelor cu dizabilități” art. 27 CRPD  Respectarea cotei obligatorii de 5% de către APC conform art. 34. alin. 4, 5 a Legii 60.

4.1. Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel local

  • Ședințe cvadritrimestriale cu participarea echipei de proiect și a promotorilor locali

 

Rezultate:

334 persoane cu dizabilități au fost   informate despre drepturile lor

234 persoane  cu dizabilități au  beneficiat de asistență juridică (primară și calificată)

Au fost administrate 16 cazuri de litigare strategică 16 ONG-uri și-au îmbunătățit capacitățile de a participa activ în procesul de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, devenind astfel mai vizibile în societate;

27  persoane cu dizabilități dintre care 6 bărbați și 21 femei și-au fortificat capacitățile de a participa activ în procesul de promovare  a drepturilor sale inclusiv la nivel local

Au fost elaborate și înaintate către autorități propuneri legislative pentru modificarea sau și completarea a 14 politici publice/ acte normative în domeniul dizabilității

110 persoane cu dizabilități și reprezentanți ai ONG-urilor din domeniu și-au fortificat capacitățile pentru a participa la procesul de consultare promovare și monitorizare a politicilor publice, dintre care 49 bărbați și 61 femei.

12 Ateliere de consultare, promovare și monitorizare a politicilor publice

16 organizații neguvernamentale influențează procesul de luare a deciziilor a autorităților publice,  la nivel național sau/și local.

Participarea în calitate de experți la consultarea Ghidul ONU privind indicatorii de monitorizare  SDH  UN CRPD carea va fi aplicat pe plan internațional în cadrul elaborării rapoartelor naționale din partea statelor membre ONU precum și a rapoartelor alternative din partea OSC-urilor.

 

Raportul de Monitorizare a respectării cotei de 5% de angajare a persoanelor cu dizabilități  de către instituțiile administrației publice centrale (art. 27 CRPD) a fost elaborat și mediatizat

Raport privind implementarea serviciului social „Asistența personală”.  Provocări și necesități.

Au fost realizate 3  ședințe cvadrimestriale de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel local și de  planificare a campaniilor de advocacy cu participarea promotorilor locali CDPD

10 minicampanii de advocacy la nivel local au fost realizate de către promotorii CDPD în raioanele  Ungheni, Ceadîr-Lunga, Comrat și Fălești

4  raioane  din  Republica Moldova  Ungheni, Fălești, Ceadîr-Lunga și  Comrat au fost  monitorizate din perspectiva respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel local.

Realizarea trening-ului ”Quo vadis” Participarea persoanelor cu dizabilități  la viața publică și social- politică: Probleme. Oportunități  și perspective.

72 de persoane cu dizabilități și reprezentanți ai organizațiilor ce le reprezintă (dintre care 36 bărbați și 36 femei) s-au implicat  activ la promovarea dreptului persoanelor cu dizabilități de participare la viața publică și social-politică contribuind la formularea recomandărilor și a planului de acțiuni pentru îmbunătățirea acestui domeniu.

Gala ”RemarcAbilitatea” ediția IV-a.

Bugetul: 1480345 lei

Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății 2018