Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova și a Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Proiectul „Sprijin în funcție de nevoi pentru refugiații cu dizabilități din Ucraina în Moldova” este implementat de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova și Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități cu suportul financiar al Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova (OIM) din fondurile proiectelor „Prevenirea și protecția victimelor traficului de persoane și populațiilor expuse riscului în Moldova” finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei și ”Consolidarea capacităților de protecție a refugiaților ucraineni, a resortisanților țărilor terțe și a comunităților gazda din Moldova” finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Italiei.

Scopul proiectului este de a contribui la bunăstarea refugiaților din Ucraina care trăiesc în Republica Moldova prin acordarea suportului umanitar și îmbunătățirea cadrului de reglementare privind serviciile de protecție a refugiaților cu dizabilități din Ucraina. Proiectul a început în luna februarie curent și va dura până la finele lunii noiembrie 2023. Proiectul vine ca răspuns direct la criza umanitară, declanșată de războiul din Ucraina. Sprijinul va fi oferit în baza nevoilor individuale ale refugiaților cu dizabilități din Ucraina. 

O parte din activitățile proiectului vor fi direcționate spre acoperirea nevoilor primare ale refugiaților prin produse alimentare specifice (fără lactoză și gluten), produse de igienă personală (scutece pentru maturi și copii), medicamente de primă necesitate pentru persoanele cu dizabilități, procurarea echipamentelor de asistență pentru refugiații cu dizabilități etc. În cadrul proiectului refugiații din Ucraina vor beneficia și de consiliere psihologică individuală, de activități de informare și recreere. În așa fel, aceste persoane vor putea mai ușor să depășească principalele bariere de incluziune socială în timpul aflării lor în Moldova. Proiectul va acoperi întreg teritoriul Republicii Moldova. 

În scopul asigurării dreptului la informație cu privire la acțiunile umanitare pentru refugiații din Ucraina, proiectul prevede evaluarea și facilitarea accesibilității paginilor web dopomoga.gov.md și bma.gov.md din perspectiva respectării standardelor în accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

De asemenea, proiectul prevede analiza cadrului normativ din perspectiva asigurării accesului la serviciile medicale calificate pentru refugiații persoane cu dizabilități din Ucraina. În cadrul proiectului va fi elaborat Studiul „Evaluarea cadrului normativ de reglementare existent al Republicii Moldova în domeniul medical, privind accesul la serviciile medicale pentru refugiați persoane cu dizabilități”. Studiul va conține constatări și recomandări privind îmbunătățirea cadrului de reglementare și costurile aferente suplimentare ale asigurării accesului refugiaților la serviciile medicale calificate. Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități va prezenta studiul Autorităților Publice Centrale (Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Compania Națională de Asigurări în Medicină), Avocatului Poporului precum și agențiilor ONU, organizațiilor societății civile active în domeniul dizabilității etc. 

Asigurarea accesului la serviciile medicale calificate pentru refugiați persoane cu dizabilități din Ucraina care se află pe teritoriul Republicii Moldova, atât pentru autoritățile publice naționale cât și pentru comunitatea internațională, trebuie să constituie o prioritate. Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități va monitoriza în ce măsură art. 11 Situații de risc şi urgențe umanitare precum și art. 25 Sănătatea  din  Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în condițiile crizei umanitare sunt puse în aplicare pe teritoriul Republicii Moldova – a declarat Vitalie Meșter, director executiv al Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități”.  

Având o experiență vastă de lucru cu refugiații cu dizabilități, echipa MOTIVAȚIEI va depune eforturi sporite pentru integrarea socială a refugiaților care planifică să trăiască pe teritoriul Republicii Moldova o perioadă mai lungă. Colaborarea și comunicarea constantă pe care Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova o are cu autoritățile din toată țara, cu alte organizații din domeniu, dar și cu organizațiile internaționale, va asigura identificarea eficientă a nevoilor grupului țintă – a menționat Ludmila Iachim, directoare executivă în cadrul Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova”.

În cadrul proiectului se va oferi și transport adaptat la solicitare pentru refugiații cu dizabilități și persoanele cu mobilitate redusă din Ucraina, iar departamentele umanitare ale OIM vor fi instruite și capacitate pe domeniul incluziunii dizabilității în intervențiile umanitare prin intermediul a 6 cursuri specializate de formare. Amintim că în 2022, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a oferit un curs de instruire general în domeniul dizabilității pentru întreg personalul OIM.