La 22 noiembrie 2018 Curtea Constituțională a admis sesizarea Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități privind asigurarea dreptului la pensie a persoanelor cu dizabilitate severă înaintată în cadrul procesului de litigare strategică  realizat de către juriștii CDPD Gheorghe Bosîii, Elena Stajila și avocatul Alexandru Cebanaș, în interesul beneficiarului SP persoană cu dizabilitate severă verso CNAS.

În temeiul deciziei Curții Constituționale ”dreptul la pensie de dizabilitate în cazul unei dizabilități severe provocate de o afecțiune generală se acordă în funcție de stagiul de cotizare efectiv realizat, ” astfel orice persoană cu dizabilitate severă cu afecțiune generală care  nu a reușit să acumuleze un stagiu minim de cotizare necesar  pentru a beneficia de o pensie de dizabilitate, este în drept să se adreseze către CNAS pentru stabilirea acesteia.

Pentru mai multe detalii accesați următoarele link-uri.

https://constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1330&t=/Media/Noutati/Curtea-a-examinat-constitutionalitatea-conditiilor-de-stabilire-a-pensiei-de-dizabilitate

Curtea Constituțională a admis sesizarea CDPD privind dreptul la pensie a persoanelor cu dizabilitate severă