Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități este o asociație obștească, care de 15 ani urmărește producerea unor schimbări pozitive în viața persoanelor cu dizabilități și a societății din Republica Moldova, pentru ca împreună să ne bucurăm de exercitarea drepturilor și libertăților noastre în mod echitabil și cu respect.

Viziunea asociației se cuprinde în angajamentul nostru de a contribui la crearea unei  societăți incluzive  în care toți bărbații și toate femeile, băieții și fetele cu dizabilități din Republica Moldova,  fără discriminare, să se bucure de respect pentru demnitatea lor umană.

Misiunea noastră este de a promova şi proteja drepturile persoanelor cu dizabilități, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, gen, sex, vârstă, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar,  de a favoriza incluziunea socială şi împlinirea lor spirituală prin acțiuni de monitorizare, advocacy şi programe de dezvoltare a potențialului lor.

Organizația a fost fondată pe data de 14 iulie 2006, cu denumirea Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Disabilități (CAJPD).
Prin decizia Nr. 87 din 8 august 2018 a Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, denumirea organizației a fost schimbată în Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD)

Obiectivele strategice
• Facilitarea ajustării graduale a legislației naționale și a politicilor publice la prevederile Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
• Apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități
• Abilitarea economică a persoanelor cu dizabilități
• Participarea la viața politică și publică a persoanelor cu dizabilități.

Fiind o echipă implicată în atingerea viziunii și misiunii organizației, am stabilit un set de valori pe care le punem la baza acțiunilor noastre.
1. Dragostea față de semeni. Cea mai importantă chemare este de a prețui oamenii.
2. Integritate, consecvență, onestitate, corectitudine și transparență- evaluate prin acuratețea acțiunilor noastre.
3. Excelență. Suntem dedicați celor mai înalte standarde profesionale.
4. Prețuim echilibrul dintre familie, viața personală și viața profesională.
5. Egalitate de șanse. Contribuim la participarea deplină în viața publică a fiecărei persoane cu dizabilități.

Domeniile de expertiză:

 • Advocacy pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
 • Litigare strategică pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
 • Monitorizarea respectări drepturilor persoanelor cu dizabilități.
 • Analiza politicilor publice în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități prin prisma standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului.
 • Participarea la viața politică și publică a persoanelor cu dizabilități.
 • Accesibilitate fizică și informațională conform conceptului designului universal.
 • Protecția împotriva discriminării persoanelor cu dizabilități.

Servicii:

 • Asistență juridică primară și calificată.
 • Suport în angajarea persoanelor cu dizabilități.
 • Lecții publice în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.
 • Formarea de formatori în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.
 • Consultanță în elaborarea politicilor organizaționale interne.
 • Elaborarea și consultarea politicilor publice în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități în conformitate cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului.
 • Elaborarea Rapoartelor alternative de monitorizare privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
 • Consultanță în acomodarea locurilor de muncă și a spațiilor publice, conform conceptului designului universal.
 • Instruiri: privind standardele în domeniul nediscriminării persoanelor cu dizabilități; standardele internaționale în domeniul drepturilor omului inclusiv a drepturilor specifice persoanelor cu dizabilități; în domeniul angajării asistate; privind standardele internaționale în domeniul accesibilității și a designului universal; domeniul acordării asistenței juridice primare și calificate pentru persoane cu dizabilități; în domeniul participării civice și dezvoltării liderismului în rândul persoanelor cu dizabilități.

Directorul executiv al organizației este dl. Vitalie Meșter.

Președintele Consiliului de administrare este dl. Victor Zamă

Finanțatori

Parteneri