25.04.2018-22.06.2018

Scopul

Acordarea suportului ONG-urilor din stânga Nistrului a Republicii Moldova în dezvoltarea serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilități.

Obiectivele proiectului:

 1. Dezvoltarea serviciului comunitar ”ajutor psihologic” pentru persoane cu dizabilități conform principiului de la egal la egal.
 2. Dezvoltarea serviciului comunitar ”asistență juridică” pentru persoane cu dizabilități conform principiului de la egal la egal.
 3. Dezvoltarea serviciului comunitar ”asistență în angajare” pentru persoane cu dizabilități conform principiului de la egal la egal.
 4. Informarea comunității pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și a serviciilor comunitare
 5. Creșterea capacităților AO ”Vialex” în furnizarea  serviciilor comunitare persoanelor cu dizabilități  conform principiului de la egal la egal.

Grupul țintă:

Persoane cu dizabilități, membrii familiilor acestora, părinții copiilor cu dizabilități, precum și activiștii civici care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

Activități:

 • Realizarea trainingului în 3 module în dezvoltarea serviciilor comunitare, pentru persoane cu dizabilități, conform principiului de la egal la egal
  • Modului I. Instruirea în oferirea ajutorului psihologic pentru persoane cu dizabilități, conform principiului de la egal la egal.
  • Modulul II. Instruirea în oferirea asistenței juridice pentru persoane cu dizabilități, conform principiului de la egal la egal.
  • Modulul III. Instruirea în oferirea suportului în angajare pentru persoane cu dizabilități, conform principiului de la egal la egal.
 • Acordarea Coaching-ului specialiștilor din cadrul echipei AO “Vialex” care oferă servicii comunitare persoanelor cu dizabilități, conform principiului de la egal la egal, în următoarele domenii: ajutor psihologic, asistență juridică,  angajare asistată .
 • Elaborarea ghidurilor pentru prestatorii de servicii comunitare în vederea acordării serviciilor comunitare, conform principiului de la egal la egal, pentru persoane cu dizabilități în următoarele domenii: ajutor psihologic, asistență juridică, angajare asistată.
 • Dezvoltarea strategiei pentru acordarea serviciilor comunitare persoanelor cu dizabilități din r. Rîbnița și r. Camenca de către AO ”Vialex”.
 • Realizarea acțiunilor de informare a comunității pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și a serviciilor comunitare. (pliante, postere,  spot video,  conferință regională)
 • Colectarea datelor statistice privind numărul persoanelor cu dizabilități, categoria și tipul de dizabilitate a acestora  și organizațiile care activează în raioanele Rîbnița și Camenca.
 • Crearea condițiilor de accesibilitate în cadrul sediului AO „Vialex„
 • Pilotarea acordării de către AO „Vialex„ a serviciilor comunitare, conform principiului de la egal la egal, pentru persoane cu dizabilități din raioanele Rîbnița și Camenca

Rezultate:

 • Training în dezvoltarea serviciilor comunitare, pentru persoane cu dizabilități, conform principiului de la egal la egal, în domeniile: ajutor psihologic, asistență juridică, angajare asistată, în 3 module realizat.
 • 38 de participanți (24 femei și 14 bărbați), persoane cu dizabilități, părinți a copiilor cu dizabilități, specialiștii AO ”Vialex”, au fost pregătiți pentru acordarea serviciilor comunitare conform principiului de la egal la egal.
 • 25 de consultanți, de la egal la egal, dintre care 6 bărbați și 19 femei, în cadrul programului de coaching și-au fortificat capacitățile pentru acordarea serviciilor comunitare.
 • Ghiduri pentru acordarea serviciilor comunitare (ajutor psihologic, asistență juridică, angajare asistată) conform principiului de la egal la egal, elaborate și printate în volum de 300 copii.
 • Strategia privind acordarea serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilități, conform principiului de la egal la egal, în raioanele Rîbnița și Camenca, de către AO ”Vialex” elaborată și pusă în aplicare.
 • Conferința regională privind promovarea serviciilor comunitare acordate de către consultanți de la egal la egal și echipa AO ”Vialex”, realizată.
 • Comunitatea din raioanele Rîbnița și Camenca este informată despre drepturile persoanelor cu dizabilități și serviciile comunitare acordate de către AO ”Vialex” și consultanți, de la egal la egal.
 • Postere și pliante informative despre serviciile comunitare acordate persoanelor cu dizabilități conform principiului de la egal la egal elaborate și diseminate în r. Rîbnița și Camenca.
 • Sediul AO ”Vialex” este adaptat și corespunde standardelor de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă spot video, pliante , postere elaborate și diseminate.

Buget: 43300 USD

 Proiectul ”Dezvoltarea serviciilor comunitare în raioanele Rîbnița și Camenca a Republicii Moldova” realizat de AO Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități în parteneriat cu AO ”Somato” și AO ”Vialex” din Rîbnița în cadrul programului ”Promovarea drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului”, susținut financiar de Uniunea Europeană și Ambasada Suediei în Moldova prin OHCHR/ UNDP Moldova

 

Dezvoltarea serviciilor comunitare în raioanele Rîbnița și Camenca