La 29 septembrie 2017,  Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității examinând petiția înaintată de Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CAJPD) și a Avocatului Poporului pe criteriul de dizabilitate în acces la învățământul gimnazial obligatoriu, a decis:

1. Faptele constatate reprezintă discriminare pe criteriul de dizabilitate în acces la învățământul gimnazial obligatoriu.
2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va planifica, organiza și monitoriza procesul de revizuire a curriculumului școlar la disciplinele obligatorii și opționale, adaptate la necesitățile reale ale elevilor care sunt înmatriculați în școli auxiliare.
3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va include completul de clase a V-IX-a în Planul – cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 2018-2019, în cadrul școlilor auxiliare.
Pentru mai multe informații accesați https://egalitate.md/…/…/2016/04/Decizie_constatare_92_17.pdf