Documente

Politica de Egalitate CDPD

Politica Anticorupție CDPD

Politica de Contabilitate CDPD

Managementul Riscurilor CDPD

Manualul de Achiziții a CDPD

Manualul de Personal – CDPD

Decizia

Decizia ASP nr. 87 din 08.08.2018 privind modificarea denumirii asociației Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Statutul

Statutul Asociației Obștești Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Redacția din 08.08.2018

Extrasul

Extrasul din Registrul de Stat a persoanelor juridice cu privire la Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Certificat de înregistrare

Asociația Obștească: Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Disabilități

Denumirea abreviată: CAJPD

Numărul de identificare de stat – Codul Fiscal: 1013620005587

Data înregistrării: 04 iulie 2006

Statutul

Asociația Obștească: Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Disabilități

Nr. 37

Data înregistrării: 14 mai 2013

Datele Bancare

Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități A.O.
mun. Chișinău str. Ashabad 134 tel. 022287090
Cod Fiscal: 1013620005587
Banca Comercială Română Chișinău, filiala nr. 2 Pușkin 60/2
RNCBMD2X504
IBAN: MD61RN000000002224901170
IBAN: MD35RN000000002224001575
IBAN: MD33RN000000022241011336
IBAN: MD92RN000000022242011120
IBAN: MD81RN000000022241011248

Acorduri

Primaria Chisinau

Acordul de colaborare cu Primaria Chisinau

Din 14.03.2018

Planul de acțiuni

Privind accesibilizarea mun. Chișinău

2018-2019