Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la sesizarea CDPD, care a acționat în interesul beneficiarului, persoană cu dizabilitate de vedere, a constatat discriminarea pe criteriu de dizabilitate în acces la bunuri disponibile publicului, manifestată prin limitarea accesului pentru persoana cu dizabilități, însoțită de  câinele-ghid într-un magazin din Chișinău.

Totodată Consiliul a recomandat reclamatului să plaseze la intrarea în toate rețeaua de magazine un afișier-simbol care ar indica accesul permis, cu titlu de excepție, câinilor-ghizi.  De asemenea, Consiliul a recomandat Guvernului să propună completarea art.20 din Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60/2012 prin reglementarea obligativității proprietarilor de localuri publice și a administratorilor mijloacelor de transport  de plasare a unui afișier-simbol pentru a indica accesul permis câinilor-ghizi în spațiul respectiv.

CDPD în continuare va monitoriza punerea în aplicare a deciziei în cauză de către autoritățile  responsabile.

https://egalitate.md/news-and-information/discriminarea-persoanei-cu-dizabilitati-insotita-de-cainele-ghid/