Data de 3 septembrie 2018 a fost o zi remarcabilă pentru elevii școlilor auxiliare absolvenți ai clasei a VIII-a. Această zi le-a deschis ușa spre un nou an școlar, plin de noile descoperiri, oportunități, evenimente, emoții pozitive și experiențe plăcute. Elevii absolvenți ai clasei a VIII-a și părinții lor nu puteau să-și ascundă emoții de fericire. În premieră, în școlile auxiliare la careu a fost prezentă clasa a IX-a, iar viitorii absolvenți s-au bucurat de ocazia de a conduce micuții din clasa 1 în cabinetele, în care vor urma studii următorii 9 ani.

Această zi a devenit cu adevărat istorică, fiindcă până nu demult, în școlile auxiliare studiile în cadrul clasei a IX-a nu au fost asigurate.

Aceasta din cauză că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării nu prevedea clasa a IX în Planul-Cadru de învățământ gimnazial pentru școlile auxiliare. Drept consecință, elevii școlilor auxiliare absolveau studii la nivelul clasei a VIII-a, fără a avea posibilitatea de a urma ciclul deplin de studii gimnaziale (clasele a V-a-IX) în cadrul școlilor respective.

„Această practică este aplicată încă din perioada sovietică” – iată argumentul principal, pe care îl aduceau autoritățile ca și răspuns când părinții încercau să soluționeze problema clasei a IX-a.

Lipsa posibilității de a urma ciclul deplin de studii gimnaziale (clasele a V-a-IX) în cadrul școlilor auxiliare a început să trezească mai multe nemulțumiri în rândul părinților atunci, când Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a anulat clasele de meserii. Până în anul de studii 2015-2016 elevii școlilor auxiliare  absolvenți ai clasei a VIII-a aveau oportunitatea să urmeze doi ani de studii în clasele de meserii în cadrul școlilor auxiliare. În motivarea deciziei de a anula clasele de meserii Ministerul a invocat că noul Cod al Educației nu prevede așa o formă de învățământ ca și „clasele de meserii”, prin urmare, aceste clase, nefiind reglementate, au rămas a fi în afara legii.

După anularea claselor de meserii, părinții și-au trezit întrebarea despre legitimitatea neasigurării studiilor în clasa a IX-a în cadrul școlilor auxiliare. Și, pe parcursul următorilor doi ani, s-au adresat cu nenumărate cereri privind instituirea clasei a IX-a în cadrul școlilor auxiliare, care, cu regret, nu au fost soluționate pozitiv.

Drept urmare, părinții s-au adresat la CDPD, pentru a beneficia de asistența juridică calificată în soluționarea acestei probleme. CDPD a folosit mai multe instrumente pentru soluționarea pozitivă a problemei clasei a IX-a: a fost sesizat Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, a fost depusă plângerea la Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, a fost ținută o corespondență lungă cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, urmată de intentarea unui proces de judecată. Prin Decizia din 29 septembrie 2017 Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a constatat că acțiunile Ministerului reprezintă discriminare pe criteriul de dizabilitate, în acces la studiile gimnaziale obligatorii. Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului – dna Maia Bănărescu a solicitat insistent Ministerului să ia măsuri urgente pentru instituirea și menținerea clasei a IX-a în cadrul școlilor auxiliare.

A fost sesizată Poliția și Procuratura pentru a atrage la răspunderea contravențională și penală persoanele responsabile din cadrul Ministerului, iar Guvernului i s-a solicitat de a interveni în soluționarea problemei clasei a IX-a în cadrul școlilor auxiliare.  CDPD împreună cu un grup de părinți a organizat și un briefing de presă, urmat de un protest în fața clădirii Guvernului pentru a revendica dreptul elevilor școlilor auxiliare de a urma studii în clasa a IX-a.

După mai multe presiuni din partea CDPD, a părinților și autorităților publice implicate în procesul de litigare strategică, Ministerul a emis Ordinul nr. 993 din 27 iunie 2018, prin care a permis elevilor absolvenți ai clasei a VIII-a în cadrul școlilor auxiliare să urmeze studii în clasa a IX-a în cadrul acelorași școli.

La data de 3 septembrie 2018 elevii absolvenți ai clasei a VIII-a ai școlilor auxiliare au avut fericita ocazie de a savura rezultatele pozitive ale acestei lupte.

„Ne bucurăm mult de acest rezultat frumos. Copiii noștri vor putea, în sfârșit, să-și exercite dreptul la educație fără discriminare. Suntem siguri că acest an școlar va ajuta copiilor noștri șă însușească mai multe cunoștințe și să dobândească noile experiențe. Școala a dat copiilor noștri foarte mult, și ne bucurăm că copiii noștri continuă studiile. Acest an școlar ne dă o nouă speranță. Sunt fericită că am obținut victorie în această luptă grea cu sistemul de învățământ neprietenos copiilor cu dizabilități.” – a menționat doamna Guzo Lucia, mama elevului clasei a IX-a „A”, școala auxiliară nr. 6 mun. Chișinău, Arhipov Artiom.

CDPD aduce sincere felicitări părinților și elevilor școlilor auxiliare, care au reușit să-și revendice dreptul la educație. ÎMPREUNĂ SUNTEM O FORȚĂ!

Elevii școlilor auxiliare vor urma ciclul deplin de studii gimnaziale - 2018