Inițiativa civică pentru promovarea mobilității pietonale în Municipiul Chișinău”

proiect realizat cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova-

Departamentul Buna Guvernare

 

Perioada de implementare: 18.12.2020-17.12.2021

Scopul proiectului: sporirea gradului de participare a cetățenilor (în special din rândul Grupurilor cu mobilitate redusă (GMR), la luarea deciziilor privind obiectivele spațiul public din mun. Chișinău, pentru ca acestea să fie accesibile, atractive, funcționale și incluzive.

Obiectivele proiectului: 

 1. Sensibilizarea autorităților locale din Chișinău privind problema accesibilități spațiului public, prin creșterea importanței ei pe agenda publică și agenda instituțională 
 2. Participarea GMR la acțiuni de persuadare directă autorităților locale în vederea implementării unor practici pozitive în domeniul accesibilități în mun. Chișinău

Activitățile proiectului: 

1.1. Monitorizarea lucrărilor de renovare a obiectelor spațiului public

1.2. Auditul mobilității pietonale

1.3. Organizarea activităților de sensibilizare 

1.3.1. ”În pantofii persoanei cu dizabilități”

1.3.2. Club de presă 

1.3.3. Promovare pe platformele sociale Youtube și Facebook

2.1. Advocacy pentru elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni 

2.2. Advocacy pentru constituirea mecanismului de participare

2.3. Litigarea în instanțe și utilizarea mecanismelor juridice. 

Rezultatele proiectului:

Rezultate cantitative:

 • Cel puțin 10 obiecte importante a spațiului public municipal aflate în curs de renovare au fost monitorizate și în legătură cu care au fost înaintate propuneri către APL Chișinău
 • Cel puțin 10 obiecte importante a spațiului public din mun. Chișinău (străzi, scuaruri, parcuri etc.) supuse Auditului mobilității pietonale și propunerile de îmbunătățire expediate autorităților locale. 10 rapoarte de audit al mobilități elaborate.
 • Cel puțin 12 acțiuni de litigare inițiate pentru promovarea accesibilității
 • Cel puțin 30 de apariții media în legătură cu activitățile proiectului
 • Un club de presă organizat
 • 10 evenimente de Audit a mobilității pietonale transmise în regim Live
 • 10 conferințe de presă, organizate pe teren, pentru prezentarea rezultatelor Auditului mobilității pietonale.  
 • 3 spoturi promoționale pentru sensibilizarea opiniei publice, în limba română și rusă create și difuzate pe Youtube /Facebook. 

 

Rezultate calitative:

 • Publicul și autoritățile locale vor percepe accesibilitatea spațiului public ca o problemă de înaltă prioritate
 • Autoritățile municipale adoptă o abordare conformă cu normativele și legislația în vigoare, în cazul unor probleme specifice legate de accesibilitatea urbană, de exemplu: bolarzi și alte obstacole pe trotuare, semafoare sonore, pavaj tactil, treceri subterane inaccesibile)
 • Autoritățile locale primesc suport și oportunitatea de a consulta cetățenii din GMR pentru îmbunătățirea accesibilității în locații prioritare din mun. Chișinău
 • Autoritățile locale, proiectanții, antreprenorii (companiile de construcție) adoptă un comportament mai responsabil în cazul respectării normativelor naționale de accesibilitate în amenajarea obiectelor spațiului public.

Buget: 40000 USD