Activitatea de evaluare a instanței s-a efectuat în baza unui chestionar privind  îndeplinirea de către instituție a cerințelor de accesibilitate fizică și informațională pentru persoanele cu dizabilități.

În cadrul evaluării specialiștii Centrului au remarcat un grad mai înalt de accesibilitate a clădirii comparativ cu alte sedii ai instanțelor judecătorești din Chișinău. Accesibilizarea clădirii a avut loc în contextul constatării de către Consiliul pentru Egalitate a discriminării unui justițiabil utilizator de scaun rulant pe motivul lipsei condițiilor de accesibilitate a clădirii.

Astfel, după efectuarea lucrărilor de accesibilizare a clădirii, sălile de ședință, căile de circulație interne și grupul sanitar au devenit accesibile pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant și parțial accesibile pentru persoanele cu dizabilități de vedere. În cadrul evaluării CDPD a depistat și unele neconformități cu normativele de accesibilitate și anume: de inclinație necorespunzător  al rampei de acces, lipsa pavajului tactil și a marcării prin culoare de contrast al scărilor de intrare în clădire și a căilor de circulație internă.

În baza rezultatelor evaluării, CDPD va întocmi un plan de acțiuni privind accesibilizarea instanței pentru următorii ani și îl va propune administrației Judecătoriei spre o eventuală aprobare și implementare.

În acest context, CDPD exprimă mulțumiri administrației instanței pentru deschiderea și transparența în abordarea problemei accesibilității.

Conform prevederilor pct. 8.3 din Planul de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti (aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 21 din 03.03.2017), construirea clădirii noi pentru Judecătoria Chișinău (Palatul Justiției Chișinău) urma să fie efectuată în perioada anilor 2019-2022, iar potrivit pct. 8.5 din același Plan, trecerea în clădirea nouă trebuia să aibă loc în anul 2022. În legătură cu faptul că autoritățile nu au putut identifica un teren care ar corespunde necesităţilor pentru construcţia unei clădiri noi, Guvernul a decis să replanifice și să reconstruiască edificiul de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 162 în viitorul edificiul al Palatului Justiției din Chișinău. În acest scop, prin Hotărârea Guvernului nr. 804 din 11.10.2017 s-a hotărât transmiterea edificiului de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 162 din gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova în cea a Ministerului Justiției. Ulterior însă, această hotărâre a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 845 din 23.05.2018. La momentul actual este greu de prognozat când vor începe lucrările de construcție a Palatului Justiției Chișinău. Or, în rapoartele de activitate a Ministerului Justiției pentru anul 2018 și pentru anul 2019, nu se conțin informații privind acțiunile realizate în vederea construcției Palatului Justiției Chișinău.

Activitatea de evaluare a accesibilității instanțelor judecătorești a fost realizată de A.O. CDPD în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație,  Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a fost evaluat prin prisma normativelor de accesibilitate