Activitatea de evaluare a instanței s-a efectuat în baza unui chestionar privind  îndeplinirea de către instituție a cerințelor de accesibilitate fizică și informațională pentru persoanele cu dizabilități.

Administrația clădirii a comunicat că anterior au reușit să accesibilizeze accesul în clădire și la etajele, pe care sunt amplasate sălile de judecată. Clădirea dispune de mai  multe ascensoare, iar pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant este disponibil un ascensor larg, care poate transporta până la 10 persoane.

În cadrul evaluării specialiștii CDPD au descoperit și unele neconformități cu normativele de accesibilitate, cum ar fi: lipsa grupurilor sanitare accesibile, lipsa pavajului tactil pe căile de circulație în interiorul clădirii, insuficiența panourilor, pictogramelor și indicatorilor informative.

 

În baza rezultatelor evaluării, CDPD va întocmi un plan de acțiuni privind accesibilizarea instanței pentru următorii ani și îl va propune administrației Judecătoriei spre o eventuală aprobare și implementare.

În acest context, CDPD exprimă mulțumiri administrației instanței pentru deschiderea și transparența în abordarea problemei accesibilității.

Conform prevederilor pct. 8.3 din Planul de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti (aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 21 din 03.03.2017), construirea clădirii noi pentru Judecătoria Chișinău (Palatul Justiției Chișinău) urma să fie efectuată în perioada anilor 2019-2022, iar potrivit pct. 8.5 din același Plan, trecerea în clădirea nouă trebuia să aibă loc în anul 2022. În legătură cu faptul că autoritățile nu au putut identifica un teren care ar corespunde necesităţilor pentru construcţia unei clădiri noi, Guvernul a decis să replanifice și să reconstruiască edificiul de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 162 în viitorul edificiul al Palatului Justiției din Chișinău. În acest scop, prin Hotărârea Guvernului nr. 804 din 11.10.2017 s-a hotărât transmiterea edificiului de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 162 din gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova în cea a Ministerului Justiției. Ulterior însă, această hotărâre a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 845 din 23.05.2018. La momentul actual este greu de prognozat când vor începe lucrările de construcție a Palatului Justiției Chișinău. Or, în rapoartele de activitate a Ministerului Justiției pentru anul 2018 și pentru anul 2019, nu se conțin informații privind acțiunile realizate în vederea construcției Palatului Justiției Chișinău.

Activitatea de evaluare a accesibilității instanțelor judecătorești a fost realizată de A.O. CDPD în cadrul proiectului „Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesul la justiție”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație,  Drepturile Omului și Munca, implementat de Millennium DPI Partners.

 
Judecătoria Chișinău, sediul Centru a fost evaluat prin prisma normativelor de accesibilitate