Membri filialei din Ialoveni ai Asociației Nevăzătorilor din Moldova și ai organizației Acționăm pentru Dezvoltare, din comuna Hârtopul Mare, raionul Criuleni au învățat despre reglementările legislației naționale cu privire la participarea cetățenilor la procesul de luare a deciziilor. Instruirile au fost organizate pe 26 și pe 28 octombrie de Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Fundației Konrad Adenauer(KAS), prin intermediul Programului de granturi ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

 

Participanții au aflat despre principiile universale care stau la baza implicării cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, precum și despre actele normative din Republica Moldova cu privire la participarea cetățenilor în mecanismul de adoptare a hotărârilor publice. Ei au mai învățat cum să se informeze în privința deciziilor adoptate sau a proiectelor de hotărâri promovate de autorităților publice locale.

Cei prezenți la instruire au aflat și despre tipurile de consultări publice la care au dreptul să participe, cum ar fi: dezbaterile publice, audierile cetățenilor, referendumurile locale etc. Ei au învățat și despre participarea la actul de adoptare a hotărârilor publice, prin elaborarea propunerilor la proiectele de decizii, pe care le pot face reprezentanții ONG-urilor și experții în domeniu.

 

Reprezentații asociațiilor locale au exersat, de asemenea, tehnicile de identificare a unor probleme care afectează persoanele vulnerabile din comunitățile lor. Ei au învățat cum să parcurgă etapele, de la prezentarea problemei în fața autorităților publice, până la identificarea, prin instrumentele instituționale, a unor soluțiilor acceptabile.

 

Training-ul face parte din componenta formativă pentru ONG-urilor partenere, din cele trei localități de implementare a proiectului: mun. Strășeni, or. Ialoveni și comuna Hârtopul Mare din Criuleni. Acțiunea are drept scop de a dezvolta competențele asociațiilor locale pentru o implicare mai eficientă în procesul de luare a deciziilor în comunitățile lor.

Activitatea este realizată în cadrul proiectului Respectarea dreptului la incluziune a grupurilor vulnerabile prin implicarea societății civile la promovarea bunei guvernări la nivel local, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, în cadrul programului de granturi “Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi, în perioada anilor 2019-2021, granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.